Obserwuj nas:

🔸Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w pełnym wymiarze czasu pracy:

🔸Młodszy Referent lub Referent w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – 2 ETATY:

Gminy Powiatu Gdańskiego