Obserwuj nas:
Za nami piękny Jubileusz 40-lecia funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie. Były ciepłe słowa, moc wzruszeń oraz występy artystyczne.
Należą się wielkie wyrazy szacunku i podziękowania, zarówno dla dyrekcji jak i dla wszystkich pracowników za ponadczasową pracę oraz zaangażowanie na rzecz osób starszych, chorych oraz z niepełnosprawnościami. To dzięki państwa pracy to miejsce niezmiennie od 40 lat jest dla wielu osób prawdziwym domem, w którym na co dzień znajdują opiekę pomoc i poczucie bezpieczeństwa. Dlatego na kolejne lata życzymy dużo sił i wytrwałości w służbie na rzecz drugiego człowieka.

Gminy Powiatu Gdańskiego