Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

W dniu 26 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim odbyło się IX posiedzenie Rady Powiatu Gdańskiego VI kadencji, na którym Rada Powiatu rozpatrzyła Raport o stanie Powiatu Gdańskiego za 2018 rok, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu powiatu za 2018 rok oraz udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu.

Sesja absolutoryjna jest najważniejszą sesją w roku.

Po raz pierwszy od początku funkcjonowania powiatu, Rada Powiatu Gdańskiego rozpatrywała Raport o stanie Powiatu Gdańskiego za 2018 rok obejmujący podsumowanie działalności zarządu, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Wymóg taki stawia przed samorządami nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym. Raport zgodnie z zapisami ustawy był rozpatrzony w pierwszej kolejności przed  sprawozdaniem budżetowym.

Dyskusję nad raportem zakończyło głosowanie, w którym zarząd powiatu otrzymał od rady powiatu wotum zaufania.

W następnej kolejności radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu powiatu gdańskiego. Wykonanie budżetu to podsumowanie pracy Zarządu Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu gdańskiego. Sposób realizacji budżetu został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Gdańskiego.

Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego i udzielili zarządowi powiatu absolutorium za 2018 r.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie