Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

1. Administrator Bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio Staroście i zajmuje się realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.
2. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

 • wdrażanie polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie w celu stosowania w bieżącej pracy przez Naczelników kierowanych Wydziałów oraz Samodzielnych Stanowisk,
 • zapewnienie poprawności i aktualizowanie dokumentacji (polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych),
 • prowadzenie ewidencji stanowisk pracy oraz pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,
 • wydawanie upoważnień dla pracowników i stażystów Starostwa do przetwarzania danych osobowych, kontrola stanu wydanych upoważnień oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych,
 • wydawanie innych upoważnień do przetwarzania danych osobowych (np. Wójtowie Gmin – na wniosek złożony pisemnie do Starosty),
 • prowadzenie okresowych audytów stanu bezpieczeństwa i sporządzanie raportów wraz z zaleceniami zmian, przygotowanie wniosków rejestracyjnych,
 • nadzór nad działem IT w realizacji obowiązków związanych z zabezpieczeniem danych w systemach informatycznych,
 • odpowiedzi związane z kontrolami GIODO i innymi organami, szkolenia wstępne oraz okresowe dla poszczególnych działów.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie