Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Aktualności

06/09/2021

Inwestycja finansowana lub dofinansowana
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

06/09/2021

Na terenie Powiatu Gdańskiego jest wiele dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoim środowisku rodzinnym. Dla tych wszystkich dzieci największą szansę na szczęśliwe dzieciństwo daje rodzina zastępcza – namiastka własnego domu.

30/08/2021

UCHWAŁA  Nr 452 /2021
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

30/08/2021

UCHWAŁA  Nr 453/2021
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2021

13/08/2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich entuzjastów cykania fotek do konkursu "Pokaż najpiękniejsze wakacyjne miejsce w Powiecie Gdańskim". Wszystkie szczegóły w regulaminie konkursu!

10/08/2021
Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - ETAP III

W dniu 14 czerwca b.r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a Powiatem Gdańskim podpisano umowę podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III”.

10/08/2021

Tegoroczne Dożynki Województwa Pomorskiego odbędą się w dniu 18 września b.r. w Pelplinie. Ceremonię rozpocznie Dziękczynna Msza Święta o godzinie 15:00 w intencji rolników w Bazylice Katedralnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pelplinie, podczas której zostanie poświęcony chleb dożynkowy. Następnie, korowodem dożynkowym uczestnicy Święta Plonów przejdą na plac przy Bazylice Katedralnej, gdzie odbędą się uroczystości dożynkowe.

06/08/2021

W okresie od 6 września br. do 21 października br. mieszkańcy Powiatu Gdańskiego
stawać będą przed Powiatową Komisją Lekarską w Pruszczu Gdańskim. Imienne wezwania na kwalifikację wojskową w powiecie otrzyma wkrótce około 1075 mężczyzn oraz kobiety. Przed komisją w roku 2021 wzywani będą przede wszystkim mężczyźni urodzeni

06/08/2021


 „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim”   

Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1. – „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.06.02.01-22-0001/20-00 z dn. 19.04.2021r.

29/07/2021

UCHWAŁA  Nr  433/2021

ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 27 lipca 2021 roku

w sprawie wyboru oferty na realizację w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2023r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące

29/07/2021

Powszechny Punkt szczepień mieszczący się w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim dysponuje wolnymi terminami na szczepienia pierwszą i drugą dawką. Pierwszą dawką zaszczepić się można już 29.07, 31.01, oraz od 4 do 6.08, a drugą otrzymać już po 21 dniach. Zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z punktem pod nr tel 574 286 675 ponieważ infolinia 989 z powodu błędu systemowego nie wykazuje wolnych terminów do naszego punktu szczepień. w dniu 28.08.2021r,.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie