Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Aktualności

17/05/2016

Wiosną i jesienią specjaliści od zarządzania kryzysowego Powiatu Gdańskiego biorą udział w inspekcji obiektów przeciwpowodziowych. Inspekcje prowadzone są wraz z przedstawicielami Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej i firmą Energa Hydro.

16/05/2016

W dniu 12 maja b.r. w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim w obecności Zastępcy Burmistrza Miasta Pruszcza Gdańskiego oraz Wójtów Gmin Powiatu Gdańskiego została podpisana umowa na realizację zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r."

11/05/2016

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 239 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

09/05/2016

Uprzejmie informujemy, że Powiatowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 2 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 organizuje szkolenie nt.: „Wykorzystania dróg w sposób szczególny oraz zabezpieczenia imprez masowych”. Szkolenie organizowane jest w celu zapoznania z tematyką przedstawicieli gmin, stowarzyszeń, służb oraz wszystkich zainteresowanych z tereniu Powiatu Gdańskiego.

09/05/2016

Starosta Gdański działając na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej

09/05/2016

W dniu 8 maja 2016 r. na placu im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim uroczyście obchodzono 71 rocznicę zakończenia II wojny światowej. Organizatorem uroczystości było Starostwo Powiatowe w Pruszczu oraz Związek Inwalidów Wojennych RP, oddział w Pruszczu Gdańskim.

09/05/2016

 Miło nam poinformować, że wśród beneficjentów  „Narodowego  Programu  Rozwoju Czytelnictwa 2016 – 2020” są dwie placówki oświatowe, prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim : Zespół Szkół Specjalnych w Warczu oraz Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie.

06/05/2016

Już w najbliższy weekend, 7-8 maja, wielkie święto tulipana pn. „Żuławski Tulipan”. Co roku impreza przyciąga do Mokrego Dworu tysiące zwiedzających.

06/05/2016

„Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy" , to przedsięwzięcie strategiczne w ramach którego Powiat Gdański realizować będzie projekt dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

05/05/2016

We wtorek w Pruszczu Gdańskim odbyły się wojewódzkie obchody Święta Konstytucji 3 Maja.  Organizatorem obchodów był Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, a współorganizatorami Starosta Gdański, Stefan Skonieczny oraz Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie