Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Aktualności

04/04/2016

Miniony weekend obfitował w wiele wrażeń i pozytywnej energii. Cieszymy się, że stoisko Powiatu Gdańskiego i Faktorii w Pruszczu budziło zainteresowanie turystów.

04/04/2016

W dniu 01.04.2016 r. Gmina Miejska Pruszcz Gdański przystąpiła do przebudowy ul. J. Kochanowskiego w Pruszcz Gdańskim. Inwestycja prowadzona będzie etapowo na odcinku od ul. Lotniczej do granicy miasta Pruszcz Gdański. Generalnym Wykonawcą została firma KRUSZYWO Sp. z o. o. z siedzibą w Linii. 

31/03/2016

Serdecznie zapraszamy na Festiwal Turystyki i Czasu Wolnego, który odbędzie się 02-03 kwietnia b.r. w Gdańsku, na Amberexpo. Szczególnie zachęcamy do odwiedzenia stoiska Powiatu Gdańskiego, który prezentować się będzie wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną Powiatu Gdańskiego , Faktorią Rzymską w Pruszczu Gdańskim oraz Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, oddział w Kolbudach i Pruszczu Gdańskim (hala B).

30/03/2016

Wczoraj,  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim  odbyło się oficjalne wręczenie stypendiów najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, mieszkańcom powiatu gdańskiego.  17 osób otrzymało stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, natomiast  sześciu uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe.

29/03/2016

Powiat Gdański podpisał umowę o współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą – najlepszą trójmiejską uczelnią niepubliczną, której misją jest kształcenie wysoko wyspecjalizowanych kadr zawodowych na  studiach  licencjackich, inżynierskich i magisterskich, w zakresie patronatu merytorycznego nad racjonalizacją funkcjonowania powiatowego szkolnictwa zawodowego.

29/03/2016

Tuż przed świętami, pomiędzy budynkami ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, położonymi przy ulicy Wojska Polskiego, pojawił się fragment płotu nawiązujący formą do ogrodzeń, które stawiano w Pruszczu Gdańskim w pierwszej połowie XX wieku

25/03/2016

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu gdańskiego w 2016 roku

25/03/2016

Na podstawie art.61 §1 i 4, art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) oraz art.73 ust.2 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1235 ze zm.)

Starosta Gdański zawiadamia o:

25/03/2016

Na podstawie art.61 §1 i 4, art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) oraz art.73 ust.2 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1235 ze zm.)

Starosta Gdański zawiadamia o:

25/03/2016

Na podstawie art.61 §1 i 4, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23) oraz art.73 ust.2 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1235 ze zm.)

Starosta Gdański zawiadamia o:

24/03/2016

23 marca świętowano obchody 71. rocznicy Powrotu Pruszcza Gdańskiego do Macierzy. Na Placu Jana Pawła II zebrały się osoby pragnące upamiętnić to wydarzenie i oddać hołd tym, którzy o to walczyli.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie