Obserwuj nas:
14.05.2024
OGŁOSZENIE
Starosty Gdańskiego
w
sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania
w najem

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Starosta Gdański informuje, że:

Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczony został do oddania w najem
w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat pomieszczenia o łącznej powierzchni 104,50 m2 znajdujący się na parterze prawego skrzydła budynku Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, posadowionego na działce
Nr 93/45, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00086092/0 z przeznaczeniem na prowadzeniem działalności handlowo
– usługowej.

Gminy Powiatu Gdańskiego