Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych 30 + w ramach projektu „Mieszkańcy Powiatu gdańskiego aktywni zawodowo – etap III”

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych 30 + w ramach projektu „Mieszkańcy Powiatu gdańskiego aktywni zawodowo – etap III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiat Gdański oraz Pomorska Akademia Działania zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach: kadry i płace, język polski dla obcokrajowców od poziomu a1 do b1, tester manualny, pośrednik nieruchomości, operator koparki jednonaczyniowej ECDL, prawo jazdy kat B, opiekunka dziecięca księgowość dla początkujących, księgowość dla średniozaawansowanych. Cel projektu: zwiększone zatrudnienie mieszkańców powiatu gdańskiego, tczewskiego i miasta Gdańsk, pozostających bez pracy. Projekt skierowany jest do: - osób pozostających bez pracy i biernych zawodowo 30+, - osób pozostających bez pracy 30+, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej; kobiety;  osoby z niepełnosprawnościami; osoby długotrwale bezrobotne;  osoby o niskich kwalifikacjach: - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; - imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia); - reemigranci. W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia: - doradztwo zawodowe i psychologiczne, - pośrednictwo pracy, - coaching, - wsparcie kompetencyjne, - szkolenia, - staże zawodowe u pracodawców, oraz wsparcie towarzyszące: - stypendium stażowe, - zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż, - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w czasie stażu, - ubranie robocze na staż, - ubezpieczenie NNW.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie