Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Bezpośrednia obsługa mieszkańców Powiatu Gdańskiego z zachowaniem rządowych wytycznych, a przede wszystkim wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Regulamin rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim:

Stosowany wyłącznie w przypadku spraw pilnych lub wymagających osobistego stawiennictwa. O ile nie ma potrzeby osobistego stawiennictwa prosimy o korzystanie z możliwości przesłania dokumentów drogą pocztową, elektroniczną: TUTAJ

lub składania ich w skrzynkach podawczych znajdujących się przy głównym wejściu do budynku Starostwa oraz przy stanowisku ochrony w Wydziale Komunikacji.

Wnioski do pobrania, wymagane dokumenty, opłaty: TUTAJ

Warunkiem wizyty osobistej jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji: telefonicznej lub internetowej, według poniższych zasad:

REZERWACJA TELEFONICZNA:

1. Dla potrzeb rezerwacji telefonicznej udostępnia się poniższe numery telefonów:

 • Rejestracja pojazdu: 58-773-12-66
 • Prawa jazdy: 58-773-12-67
 • Odbiór dowodu rejestracyjnego: 58-773-12-76

2. Dokonując rezerwacji telefonicznej konieczne jest:

 • Prawa jazdy: podanie numeru telefonu i nazwiska lub numeru prawa jazdy osoby, na którą dana czynność będzie dokonywana;
 • Pojazdy: podanie numeru telefonu osoby, na którą dana czynność będzie dokonywana i numeru rejestracyjnego pojazdu, a w przypadku braku numeru rejestracyjnego 5 ostatnich znaków numeru VIN.

3. Niezgodność danych podanych przy rezerwacji telefonicznej, wymienionych w punkcie 2, z danymi przedstawianymi w dniu umówionej wizyty skutkuje anulowaniem rezerwacji.

4. W przypadku, gdy po dokonaniu rezerwacji, a przed umówionym terminem nastąpi zmiana w zakresie podanych wcześniej danych, należy dokonać nowej rezerwacji.

5. W umówionym terminie należy przybyć punktualnie do urzędu. Przybycie po ustalonej godzinie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

6. W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o informację pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.

7. W urzędzie obowiązują środki bezpieczeństwa: obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz zakryte usta i nos. Wpuszczane będą wyłącznie osoby, które dokonały rezerwacji wizyty. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych wymagających obecności opiekuna.

8. W przypadku podania danych zawartych w punkcie 2 klient oświadcza, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Starostę Gdańskiego w celu realizacji procesu telefonicznej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Starosta Gdański. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt w celu realizacji procesu telefonicznej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Podanie danych jest dobrowolne.

9. Klauzula informacyjna: TUTAJ

REZERWACJA INTERNETOWA:

 1. Kalendarz rezerwacji wizyt dostępny jest pod adresem: KALENDARZ REZERWACJI
 2. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty do INFORMACJI oraz REJESTRACJI należy podać numer VIN pojazdu oraz adres e mail. Natomiast w trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty do PRAW JAZDY należy podać adres e mail.
 3. Niezgodność danych podanych przy rezerwacji internetowej, wymienionych w punkcie 2, z danymi przedstawianymi w dniu umówionej wizyty skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 4. W przypadku, gdy po dokonaniu rezerwacji, a przed umówionym terminem nastąpi zmiana w zakresie podanych wcześniej danych, należy dokonać nowej rezerwacji.
 5. W umówionym terminie należy przybyć punktualnie do urzędu. Przybycie po ustalonej godzinie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 6. W urzędzie obowiązują środki bezpieczeństwa: obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz zakryte usta i nos. Wpuszczane będą wyłącznie osoby, które dokonały rezerwacji wizyty. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych wymagających obecności opiekuna.
 7. W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o informację na adres: komunikacja@powiat-gdanski.pl
 8. W przypadku podania danych zawartych w punkcie 2 klient oświadcza, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Starostę Gdańskiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Starosta Gdański. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Podanie danych jest dobrowolne.
 9. Klauzula informacyjna: TUTAJ

 

 

 

 

 

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie