Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Biblioteka szkolna przyjazna dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Biblioteki szkolne mogą stanowić atrakcyjną formę spędzania czasu dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Coraz więcej w naszych szkołach jest takich uczniów. Ich potrzeby powinny być  uwzględniane w każdej pracowni szkolnej, także i w szkolnej bibliotece. To wniosek z drugiego w tym roku szkolnym spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu gdańskiego. Odbyło się ono w dniu 25 listopada br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filii w Pruszczu Gdańskim.

Na spotkanie w charakterze eksperta zaproszona została pani Zdzisława Woźniak-Lipińska z Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, która m. in. zaprezentowała książki terapeutyczne, przydatne w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi.

Na spotkaniu sieci współpracy nauczyciele bibliotekarze mieli też możliwość zapoznać się z formami wykorzystania e-podręczników w nauczaniu i uczeniu się, które przedstawiła pracownik Filii w Pruszczu Gd. pani Alicja Birukowicz.  Była tez okazja do wymiany doświadczeń. Kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu gdańskiego zaplanowano na miesiąc marzec 2016 roku.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie