Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Bieżący nadzór Starosty nad instytucjami obowiązanymi do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W związku z koniecznością sprawowania przez Starostę bieżącego nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie Powiatu w zakresie stosowania ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) zawiadamiamy, że na stronie BIP Starostwa Powiatowego w zakładce "Prawo" znajdują się materiały zawierające informacje o nowych regulacjach obowiązujących po wprowadzeniu nowelizacji ustawy.

Link do dokumentów w BIP Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie