Obserwuj nas:
05.12.2022

baner - cyfrowy powiat

Dzięki konkursowi „Cyfrowy Powiat”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*, Powiat Gdański pozyskał grant w wysokości 100 tys. zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup EZD – elektronicznego obiegu dokumentów oraz jego konfigurację i wdrożenie. Wdrożenie nowego EZD umożliwi zwiększenie cyfryzacji Urzędu i jego jednostek oraz podniesie poziom cyberbezpieczeństwa (m.in. zmniejszenie wykorzystania poczty elektronicznej).  Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji powiatu oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19

logotyp - cyfrowy powiat

Gminy Powiatu Gdańskiego