Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

„Erasmus +” wizyta nauczycieli ze szkół partnerskich

W dniach 19 - 20 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim odbyło się międzynarodowe spotkanie nauczycieli w ramach projektu ERASMUS+ "Zaraźliwe zdrowie". Przybyli przedstawiciele szkół z Luksemburga, Niemiec i Włoch. Podczas wizyty wspólnie podjęto pracę nad projektem, skupiając się głównie na analizie czynników stresujących w pracy nauczyciela i możliwych metodach zapobiegania im. Ponadto goście zapoznali się ze specyfiką nauczania w Polsce, na przykładzie naszej szkoły. Zwiedzili również szkolne obiekty, ogrody oraz część sportowo-rekreacyjną. Do części spotkań projektowych włączyła się młodzież, która pokazała gościom miasto i opowiadała o jego najważniejszych zabytkach i miejscach. Uczniowie mieli przede wszystkim świetną okazję do trenowania swoich umiejętności językowych. Przyjazd nauczycieli z różnych krajów zaowocowała zacieśnieniem relacji i stanowiła ważny etap w realizacji zadań projektowych „Erasmus+”.

Przy okazji wizyty w szkole goście odwiedzili również siedzibę Starostwa Powiatowego, gdzie doszło do spotkania z przedstawicielami władz powiatu gdańskiego.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie