Obserwuj nas:
W ramach projektu Erasmus+ odwiedzili nas goście z Węgier, Grecji, Ukrainy, Macedonii Północnej, Turcji, Włoch, Niemiec, Jordanii oraz Egiptu.
 
☑Uczestnicy wezmą udział w 10 – dniowym, organizowanym na terenie Powiatu Gdańskiego, seminarium eksperckim poświęconym tematyce:
– wpływu globalizacji na system edukacji młodzieży,
– pracy z młodzieżą pochodzenia migracyjnego w ramach lokalnych systemów edukacji,
– metod wsparcia młodych migrantów na przykładzie działań podejmowanych przez ZST CKZ w Rusocinie i Powiat Gdański na rzecz uciekającej przed wojną społeczności Ukraińskiej.
☑W ramach działań projektowych zaplanowano wykorzystanie metod takich jak:
– wizyty studyjne w Starostwie Powiatowym Powiatu Gdańskiego oraz w wybranych szkołach Powiatu Gdańskiego,
– spotkania ze społecznością uczniowską i gronem pedagogicznym ZST CKZ w Rusocinie,
– spotkanie z lokalną społecznością Ukraińską objętą wsparciem przez Powiat Gdański i ZST CKZ w Rusocinie,
– sesje budowy potencjału, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w realizację projektu, prowadzone na zasadach Word Cafe,
– warsztaty poświęcone tematyce integracji międzykulturowej oparte o wykorzystanie narzędzi takich jak brainstorming, praca grupowa, case – study.
 
Uczestnikom życzymy powodzenia oraz samych miłych wrażeń z pobytu.

Gminy Powiatu Gdańskiego