Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

11/01/2022

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra robota” zaprasza organizacje pozarządowe, które myślą o zapewnieniu sobie stabilnego finansowania lub chcą wprowadzić zmianę swojego funkcjonowania oraz
aktywistów społecznych i osoby, które myślą o rozpoczęciu prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego lub organizacje pozarządowe do skorzystania z bezpłatnych usług animacyjnych, inkubacyjnych i doradczych.

05/01/2022

 „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim”   

Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.1. – „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT

01/01/2022

Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej

Całkowity koszt inwestycji : 5.989.436,94 zł

Wartość dofinansowania : 3.825.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych  

24/12/2021

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy nadziei na lepsze jutro, zdrowia, zadumy nad pięknem płomienia świecy, wspaniałej kolędy i poezji, pogodnych zimowych dni, zwolnienia tempa życia i chwili odpoczynku, nabrania większego dystansu do tego, co wokół, wielu chwil roziskrzonych radością, miłością, śmiechem i wspomnieniami. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i wspaniałego Nowego Roku 2022! Starosta Gdański Przewodniczący Rady Marian Cichon Powiatu Gdańskiego Bogdan Dombrowski

21/12/2021

UWAGA!

SZANOWNI PAŃSTWO

21/12/2021

Ogłoszenie nr 10/2021

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowa/księgowy w Wydziale Finansowym

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ogłasza nabór na stanowisko księgowa/księgowy

Kandydat musi spełniać następujące wymagania ( niezbędne):

17/12/2021

XIX Konkurs „POWIATOWA KARTKA ŚWIĄTECZNA” I część – kartka bożonarodzeniowa, dla uczniów szkół powiatu gdańskiego, rozstrzygnięto w dniu 17.12.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.
Najpiękniejszą kartkę zdaniem komisji wykonał Sulibor Daszkowski uczeń Szkoły podstawowej Nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Pozostali laureaci konkursu:
Miejsce Imię i Nazwisko ucznia Szkoła

16/12/2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA KAS:

Informuję, że w związku ze zmianą czasu pracy banku w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia 2021 r. kasy Starostwa Powiatowego będą czynne

następująco:

Kasa w Wydziale Komunikacji:

- w dniu 31.12. czynna do godziny 1100.

Kasa przy Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru:

- w dniu 24.12. nieczynna,

- w dniu 31.12. czynna do godziny 1100.

15/12/2021

W dniu 13 grudnia 2021 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w powiatowym konkursie „Bądźmy eko zaangażowani”, którego organizatorami było Starostwo Powiatowe oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pruszczu Gdańskim. Konkurs adresowany był do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz I klas szkół średnich.

13/12/2021

w sprawie wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw prowadzonych przez wskazane wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim

08/12/2021

Kolejne powiatowe inwestycje zakończono. W Gminie Suchy Dąb wspólnie z samorządowcami odebraliśmy przebudowę drogi 2224G na odcinku Lędowo – Wróblewo (koszt robót: 850 000 zł) wykonawca firma Dromos z Kartuz, a w Gminie Pruszcz Gdański II etap chodnika w Wiślince (koszt robót: 508 000 zł), wykonawca RMC Marek Rudziński z Nowego Dworu Gdańskiego.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie