Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

05/11/2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc przysługuje posiadaczom:

03/11/2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Gdańskiego, poddaje pod konsultacje społeczne projekt „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej  na lata 2021 – 2023”, więcej informacji na stronie www PCPR

29/10/2020

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa, na prośbę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej poszukujemy wolontariuszy, którzy mogliby wesprzeć personel domów pomocy w celu zachowania ciągłości opieki nad mieszkańcami. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt na e-mail: wzk@powiat-gdanski.pl

23/10/2020

Powiat Gdański, zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu gdańskiego do konsultacji Projektu Współpracy Powiatu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 

23/10/2020

Jesteś na obowiązkowej kwarantannie domowej? Pobierz i zainstaluj w swoim telefonie aplikację „Kwarantanna domowa”. Korzystanie z niej to Twój OBOWIĄZEK!

22/10/2020

Zarząd Powiatu Gdańskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

16/10/2020
„POMORSKIE POMAGA”  W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZASKOCZYNIE

Celem projektu „Pomorskie pomaga” jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom

14/10/2020

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd. oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pruszczu Gd. serdecznie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Moje ciekawe życie poza siecią komputerową”.

12/10/2020

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

07/10/2020

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 na terenie powiatu gdańskiego

TYMCZASOWO ZAWIESZA
UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH OSOBIŚCIE W PUNKTACH
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU GDAŃSKIEGO

05/10/2020

28 lipca 2020 roku Powiat Gdański podpisał porozumienie z Zarządem Województwa Pomorskiego o współfinansowaniu programu szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom.

05/10/2020

28 lipca 2020 roku Powiat Gdański podpisał porozumienie z Zarządem Województwa Pomorskiego o współfinansowaniu programu szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie