Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

17/12/2021

XIX Konkurs „POWIATOWA KARTKA ŚWIĄTECZNA” I część – kartka bożonarodzeniowa, dla uczniów szkół powiatu gdańskiego, rozstrzygnięto w dniu 17.12.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.
Najpiękniejszą kartkę zdaniem komisji wykonał Sulibor Daszkowski uczeń Szkoły podstawowej Nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Pozostali laureaci konkursu:
Miejsce Imię i Nazwisko ucznia Szkoła

16/12/2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA KAS:

Informuję, że w związku ze zmianą czasu pracy banku w dniach 24 grudnia oraz 31 grudnia 2021 r. kasy Starostwa Powiatowego będą czynne

następująco:

Kasa w Wydziale Komunikacji:

- w dniu 31.12. czynna do godziny 1100.

Kasa przy Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru:

- w dniu 24.12. nieczynna,

- w dniu 31.12. czynna do godziny 1100.

15/12/2021

W dniu 13 grudnia 2021 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w powiatowym konkursie „Bądźmy eko zaangażowani”, którego organizatorami było Starostwo Powiatowe oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pruszczu Gdańskim. Konkurs adresowany był do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz I klas szkół średnich.

13/12/2021

w sprawie wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw prowadzonych przez wskazane wydziały Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim

08/12/2021

Kolejne powiatowe inwestycje zakończono. W Gminie Suchy Dąb wspólnie z samorządowcami odebraliśmy przebudowę drogi 2224G na odcinku Lędowo – Wróblewo (koszt robót: 850 000 zł) wykonawca firma Dromos z Kartuz, a w Gminie Pruszcz Gdański II etap chodnika w Wiślince (koszt robót: 508 000 zł), wykonawca RMC Marek Rudziński z Nowego Dworu Gdańskiego.

07/12/2021

Powiat Gdański ogłasza otwarty nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych,dowspólnego opracowania i realizacji Projektu:

„PIERWSZY KROK – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
W POWIECIE GDAŃSKIM”

03/12/2021

Z dniem 06.12.2021 przywracamy możliwość bezpośredniej obsługi osób ubiegających się o wydanie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków. Ze względu na panującą nadal sytuację epidemiczną prosimy o składanie wniosków poprzez EPUAP lub do skrzynki podawczej. Przypominamy, iż możliwe jest zamówienie dokumentów zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej z wysyłką na wskazany we wniosku adres.

01/12/2021

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Starosta Gdański informuje, że

01/12/2021

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021-2022
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim informuje, że odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu Gdańskiego odbywa się według standardu nr V, IV i III, które reguluje załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10).

29/11/2021

W dniu 26 listopada 2021 roku Zarząd Powiatu Gdańskiego podjął uchwałę nr 492/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu gdańskiego w 2022 roku wraz z udzieleniem dotacji na rok 2022.

29/11/2021

W związku z pandemią Covid-19 nie ma niestety możliwości zorganizowania kolejnej edycji konkursu „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”. Mając jednak na względzie tradycję organizacji wydarzeń w okresie świątecznym Starosta Gdański wraz z Wójtem Gminy Trąbki Wielkie postanowili ogłosić konkurs „Moja Bombka Choinkowa” kierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i oddziałów Zrzeszeń Kaszubsko Pomorskich z terenu powiatu gdańskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

25/11/2021

W dniu 24.11. w Starostwie Powiatowym rozstrzygnęliśmy Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie”! Marian Cichon, Starosta Powiatu Gdańskiego wręczył wszystkim laureatom nagrody rzeczowe. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i cieszymy się, że chcecie zgłębiać wiedzę o bezpieczeństwie i kształtować dobre postawy.

22/11/2021

Starosta Gdański Marian Cichon
serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych Powiatu Gdańskiego na spotkanie dotyczące możliwości i sposobów pozyskiwania środków zewnętrznych.
Spotkanie poprowadzą pracownicy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota, Obszar Metropolitarny Gdańsk, Gdynia, Sopot”.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie