Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

03/12/2021

Z dniem 06.12.2021 przywracamy możliwość bezpośredniej obsługi osób ubiegających się o wydanie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków. Ze względu na panującą nadal sytuację epidemiczną prosimy o składanie wniosków poprzez EPUAP lub do skrzynki podawczej. Przypominamy, iż możliwe jest zamówienie dokumentów zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej z wysyłką na wskazany we wniosku adres.

01/12/2021

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Starosta Gdański informuje, że

01/12/2021

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021-2022
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim informuje, że odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu Gdańskiego odbywa się według standardu nr V, IV i III, które reguluje załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10).

29/11/2021

W dniu 26 listopada 2021 roku Zarząd Powiatu Gdańskiego podjął uchwałę nr 492/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu gdańskiego w 2022 roku wraz z udzieleniem dotacji na rok 2022.

29/11/2021

W związku z pandemią Covid-19 nie ma niestety możliwości zorganizowania kolejnej edycji konkursu „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”. Mając jednak na względzie tradycję organizacji wydarzeń w okresie świątecznym Starosta Gdański wraz z Wójtem Gminy Trąbki Wielkie postanowili ogłosić konkurs „Moja Bombka Choinkowa” kierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i oddziałów Zrzeszeń Kaszubsko Pomorskich z terenu powiatu gdańskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

25/11/2021

W dniu 24.11. w Starostwie Powiatowym rozstrzygnęliśmy Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie”! Marian Cichon, Starosta Powiatu Gdańskiego wręczył wszystkim laureatom nagrody rzeczowe. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i cieszymy się, że chcecie zgłębiać wiedzę o bezpieczeństwie i kształtować dobre postawy.

22/11/2021

Starosta Gdański Marian Cichon
serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych Powiatu Gdańskiego na spotkanie dotyczące możliwości i sposobów pozyskiwania środków zewnętrznych.
Spotkanie poprowadzą pracownicy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota, Obszar Metropolitarny Gdańsk, Gdynia, Sopot”.

09/11/2021

STAROSTA GDAŃSKI MARIAN CICHON BURMISTRZ MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI JANUSZ WRÓBEL Serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu gdańskiego na obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2021r. Przebieg uroczystości: Godz. 11:00 Msza Św. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 37 Godz. 12:00 Uroczystości na Placu Jana Pawła II Godz.

03/11/2021

W dniu 11 listopada w Pruszczu Gdańskim w Kinie na Bursztynowym Szlaku o godz. 16.30 odbędzie się premiera filmu „Najdłuższa misja księdza co kulom się nie kłaniał”. Dokument traktuje o wieloletnim proboszczu parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim – księdzu Józefie Walągu, jego działalności w szeregach Armii Krajowej, Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, a także o prześladowaniach, jakich był ofiarą w latach PRL.

28/10/2021

Przyznano stypendia dla absolwentów szkół, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego a także stypendia za wyniki w nauce. Najwyższą średnią 6,0 osiągnęła  Nikola Kusio z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim. Serdecznie Gratulujemy!

27/10/2021

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

26/10/2021

Stowarzyszenie Traugutt.org serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie poświęconym dziedzictwu historycznemu powiatu gdańskiego. Czekamy na Wasze fotograficzne interpretacje tematu związanego z kulturą, tradycją, historią, architekturą lub krajobrazem naszego najbliższego otoczenia.

Patronat honorowy nad konkursem "Dziedzictwo historyczne powiatu gdańskiego" objął Pan Marian Cichon - Starosta Powiatu Gdańskiego.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie