Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

13/11/2020

Projekt Programu został stworzony przez Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. Następnie został uzgodniony z przedstawicielami Zarządu Powiatu Gdańskiego oraz poddany konsultacjom z Radą Działalności Pożytku Publicznego w formie spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w 6 listopada br. oraz z organizacjami pozarządowymi w formie konsultacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych zapewniających szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach.

12/11/2020

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pruszczu Gdańskim nadal jest czynna i zaprasza czytelników oraz osoby chcące skorzystać z jej zbiorów w godzinach 10.00 – 17.00 do swojej siedziby przy ulicy Obrońców Pokoju 6.
Od wielu lat biblioteka ma dodatkową usługę dla czytelników – darmową bazę ebooków Ibuk Libra.

10/11/2020

GD.ZUZ.3.4210.496.2020.KB

10/11/2020

GD.ZUZ.4.421.159.3.2020.AB

09/11/2020

Informujemy iż od dnia 10.11.2020r. do 13.11.2020r.- sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa będzie nieczynny.

05/11/2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Pomoc przysługuje posiadaczom:

03/11/2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Gdańskiego, poddaje pod konsultacje społeczne projekt „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej  na lata 2021 – 2023”, więcej informacji na stronie www PCPR

29/10/2020

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa, na prośbę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej poszukujemy wolontariuszy, którzy mogliby wesprzeć personel domów pomocy w celu zachowania ciągłości opieki nad mieszkańcami. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt na e-mail: wzk@powiat-gdanski.pl

23/10/2020

Powiat Gdański, zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu gdańskiego do konsultacji Projektu Współpracy Powiatu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 

23/10/2020

Jesteś na obowiązkowej kwarantannie domowej? Pobierz i zainstaluj w swoim telefonie aplikację „Kwarantanna domowa”. Korzystanie z niej to Twój OBOWIĄZEK!

22/10/2020

Zarząd Powiatu Gdańskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

16/10/2020
„POMORSKIE POMAGA”  W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZASKOCZYNIE

Celem projektu „Pomorskie pomaga” jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie