Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

15/06/2021

Prawie 2,5 mln złotych powiat gdański przeznaczy na zrealizowanie trzeciego etapu projektu na aktywizację zawodową mieszkańców. Umowę na dofinansowanie projektu z unijnych funduszy ze starostą powiatu Stefanem Skoniecznym 14 czerwca 2021 r. podpisał marszałek Mieczysław Struk.

08/06/2021

Komisja powołana do konkursu plastycznego "Szczęśliwy Dom, Szczęśliwa Rodzina" dokonała podsumowania powiatowego etapu konkursu, oceniła nadesłane prace oraz określiła kolejność miejsc w każdej grupie wiekowej. Ilość prac łącznie zaskoczyła wszystkich ponieważ było ich aż 233. Komisja wobec powyższego postanowiła nagrodzić kolejno:

01/06/2021

Raport o stanie Powiatu Gdańskiego za 2020 rok

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

27/05/2021

Na podstawie uchwały nr 401/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 11 maja 2021r. odwołuje się konkurs w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2025r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego

27/05/2021

Drodzy mieszkańcy porozmawiajmy o transporcie w naszym powiecie. 1 czerwca o godz. 17:00 odbędą się warsztaty online #MobilnaMetropolia dla powiatu gdańskiego, podczas których będziemy rozmawiać o największych wyzwaniach transportowych i mobilnościowych.
Informacje zebrane podczas warsztatów posłużą do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot, który jest niezbędny do ubiegania się o dofinansowanie w nowej perspektywie unijnej.

26/05/2021

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na rok 2020 Powiatu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

18/05/2021

Na podstawie uchwały nr 406/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 18 maja 2021 r. odwołuje się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu

06/05/2021

Zakończyliśmy budowę chodnika w miejscowości Gołębiewo Wielkie w Gminie Trąbki Wielkie przy drodze powiatowej nr 2210G. W ramach inwestycji wykonano 500 mb chodnika. Inwestycję zrealizowała firma PPHU Sztama Paweł Szymański, a łączny jej koszt to 192000,03 zł.To kolejna powiatowa inwestycja i udana współpraca samorządowa!

06/05/2021

STAROSTA GDAŃSKI

ul. Wojska Polskiego 16

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

Pruszcz Gdański, dnia 05.05.2021r.

AB.6740.214.2021.KKL.GP

OBWIESZCZENIE

30/04/2021
Punkt Szczepień Powszechnych w ZSOIO w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 4

Punkt Szczepień Powszechnych – Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących
•    ul. Wojska Polskiego 4, Pruszcz Gdański

30/04/2021

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, Warcz 6, 83 – 041 Mierzeszyn dla której Powiat Gdański jest organem prowadzącym

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie