Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

23/04/2021

Powiat gdański otrzymał dotację z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów z zakresu usług społecznych. Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowy oraz wręczyli symboliczne czeki informujące o dofinansowaniu.

więcej informacji

13/04/2021

Stypendia Starosty Gdańskiego za I semestr roku szkolnego 2020/2021 otrzymało 40 uczniów. Przyznano stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Najwyższą średnią 5,88 osiągnęła Róża Chojnowska z Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim. Serdecznie Gratulujemy!

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA ZA WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO I WYNIKI W NAUCE ZA II SRMESTR ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

31/03/2021

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Gdańskiego nr 388/2021 z dnia 31 marca 2021. Zarząd Powiatu Gdańskiego przyjął do realizacji 12 ofert. Wyniki konkursu w załączeniu
 

18/03/2021

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego.

11/03/2021

Realizacja doradztwa zawodowego, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w naszym powiecie, to tworzenie sprzyjających warunków edukacyjnych uczniom, umożliwienie im samopoznania, budowania indywidualnych ścieżek edukacyjno – zawodowych, w oparciu o wiedzę z rynku edukacji i rynku pracy.

10/03/2021

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się terminem przekazania danych w ramach corocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych oraz terminem przekazania części danych do Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji, uprzejmie przypominamy o skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego obowiązkach informacyjnych. Jednostka samorządu terytorialnego obowiązana jest do przekazania różnego rodzaju danych w zależności od roli w jakiej stawia ją ustawa.

22/02/2021

zainteresowanych koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych.

Informujemy, że od dnia 22.02 br. został uruchomiony Portal Projektanta, umożliwiający składanie wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z potrzebnymi załącznikami w ramach koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na podstawie art. 7d pkt2, art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zmianami) i Zarządzenia nr 101/2020 Starosty Gdańskiego z dn. 26.08.2020 r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdańskiego.

22/02/2021

W dniu 26.02.2021 r. Wydział Architektury i Budownictwa będzie nieczynny od godziny 9.30 do godziny 14.30

17/02/2021

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdującym się na terenie administracyjnym powiatu gdańskiego Starosta Gdański informuje: 1. Do dnia 15 marca 2021 r.

17/02/2021

Wspieraj lokalnie - rozlicz PIT i przekaż 1 % organizacjom pożytku publicznego powiatu gdańskiego.

16/02/2021

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

12/02/2021

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku zaprosiła dzieci z całego województwa pomorskiego do wzięcia udziału w Zimowej Akcji Konkursowej. Akcja ta obejmowała 5 konkursów skierowanych do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i cieszyła się dużym powodzeniem.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie