Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

20/03/2018

W miniony piątek, 16 marca b.r. odbyła się XLVII zwyczajna sesja Rady Powiatu Gdańskiego, na której gościł między innymi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Roland Budnik.

16/03/2018

Powiat Gdański zdał egzamin przed komisją monitorującą z Urzędu Marszałkowskiego, która oceniała w szkole w Rusocinie postępy w realizacji zintegrowanego projektu pt. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim".

16/03/2018

Większość z nas patrzy na wznoszące się i za chwilę opadające słupki termometrów, a w Powiecie Gdańskim wiosna! - Ogłosiliśmy już przetargi na rozbudowę dróg lokalnych. Ruszyły także przetargi w ramach środków unijnych na węzły integracyjne, które obejmują wybudowanie ścieżki pieszo – rowerowej z Rokitnicy do Radunicy, oraz ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul Pomorskiej w Pszczółkach– mówi Wicestarosta Powiatu Gdańskiego, Marian Cichon. Powiat Gdański ogłosił także przetarg na wykonawcę remontów cząstkowych dróg powiatowych, które mają być wykonane do końca maja.

16/03/2018

Przedstawiamy listę osób, którym przyznano stypendia za wyniki w nauce i za wyniki sportowe w II semestrze roku szkolnego 2017/2018. Informujemy jednocześnie, że uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się dnia 22 marca 2018 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

15/03/2018

W dniu wczorajszym w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie odbyła się XIII edycja konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym. Konkurs organizowany jest corocznie przez Urząd Marszałkowski wspólnie z powiatami województwa pomorskiego.

14/03/2018

Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania, realizatorzy projektu „Zaprogramuj przyszłość”, zapraszają pracowników publicznych bibliotek i ośrodków kultury na bezpłatne szkolenia z programowania. Szkolenia realizowane są w oparciu o standardy Centrum Projektów Polska Cyfrowa – instytucji podległej Ministerstwu Cyfryzacji.

14/03/2018

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XVI Ogólnokrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Zgłoszenia przyjmowane sa do 31 marca b.r.

14/03/2018

To powiedzenie XIX-wiecznego poety Aleksandra Puszkina nadal jest aktualne. Wiedzą o tym nauczyciele bibliotekarze z naszego powiatu. 7 marca br. przybyli oni do biblioteki pedagogicznej w Pruszczu Gd. na trzecie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy

09/03/2018

Miło nam poinformować, że aż dziewięć szkolnych bibliotek z naszego powiatu otrzyma w tym roku dofinansowanie na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

08/03/2018

PIT za podatnika rozliczy urząd skarbowy.

Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego pracodawcy czy korzysta z ulg i odliczeń (np. ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej).

07/03/2018

Zespół historyków siedmiu historyków pod redakcją dr. hab. Piotra Semkowa, profesora Akademii Marynarki Wojennej zakończył pierwszy etap prac nad naukową publikacją przybliżającą dzieje powiatu gdańskiego w latach 1939 – 1945.

06/03/2018

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna pod nazwą: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018r. Starosta Gdański nie jest właściwy do wydawania pozwoleń wodnoprawnych i przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych.

06/03/2018

Starosta Gdański informuje, że z dniem 24 stycznia 2018 r. został utworzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.). Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

06/03/2018

Jeszcze do 15 marca potrwa przeprowadzana przez Powiat Gdański kwalifikacja wojskowa dla 700 mężczyzn roczników 1999 i starszych.

06/03/2018

Z radością pragniemy poinformować, że Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu została laureatem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundację ING Dzieciom. W ramach nagrody 50 osobowa grupa uczniów szkoły, nauczycieli oraz opiekunów będzie mogła uczestniczyć bezpłatnym turnusie rehabilitacyjnym  w terminie od 5-18.05.2018 r. w Wiśle.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie