Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

30/10/2017

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

30/10/2017

W środę 25.10.2017 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, mieszczącego się przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim, Starosta Gdański Stefan Skonieczny wręczył stypendia najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia naukowe oraz sportowe w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.

27/10/2017

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca z kraju nie należącego do UE/EOG musi uzyskać dla niego zezwolenie na pracę. Dokument wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi bądź ze względu na miejsce wykonywania pracy.

20/10/2017

Widocznych kształtów nabiera położony pomiędzy ulicą Grunwaldzką a Kanałem Raduni, „Park z Gruszą”, którego autorami są uczniowie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.
Park realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, zaprojektowała i wykonuje młodzież z klas architektury krajobrazu. Która ma na swoim koncie wiele bardzo udanych projektów, zrealizowanych poza szkołą. Budżet przeznaczony na tę inwestycję to 100 000 złotych. 

20/10/2017

Powiat Gdański zajął bardzo wysokie, ósme miejsce w ogólnopolskim rankingu wydatków inwestycyjnych polskich powiatów, w prestiżowym rankingu miesięcznika „Wspólnota”. 
- To dla nas duży sukces i poważne wyróżnienie - mówi Stefan Skonieczny, Starosta Powiatu Gdańskiego. - Tym większe, że poziom inwestycji samorządowych od kilku lat jest niższy od oczekiwanego.

20/10/2017

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I ZA WYNIKI SPORTOWE W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018:

 Stypendia naukowe otrzymali:

19/10/2017

Starosta Gdański informuje, że z dniem 1 września 2017r. uległ zmianie dotychczasowy numer rachunku bankowego nr 47 1240 6292 1111 0010 4607 5786, dotyczący należności z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, będącymi dochodami budżetu Województwa Pomorskiego.

Aktualny numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski S.A.
79 1020 1811 0000 0602 0312 5069

Informacje dostępne na stronie www.wbgitr.gdansk.pl

18/10/2017

Szanowni Państwo,
26.10.2017 r. w Inspektoracie ZUS w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wita Stwosza 7 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla płatników składek na temat: e-Składka – nowy wymiar rozliczeń.

13/10/2017

Konsultacje w sprawie Programu Współpracy na rok 2018 Powiatu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

09/10/2017

Przypominamy, że Powiat Gdański przystąpił do realizacji projektu aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.Trwa rekrutacja na Uczestników Projektu.

09/10/2017

Z roku na rok rośnie liczba spraw, którymi zajmuje się Wydział Komunikacji w Powiecie Gdańskim. - W 2017 roku wydaliśmy 14 809 dowodów rejestracyjnych, przyjęliśmy 3527 zawiadomień o zbyciu pojazdu, wydaliśmy też 2191 praw jazdy. - mówi Starosta Powiatu Gdańskiego, Stefan Skonieczny.

06/10/2017

Szanowni Państwo,

12.10.2017 r. w Inspektoracie ZUS w Pruszczu Gdańskim  przy ul. Wita Stwosza 7  odbędzie się bezpłatne szkolenie dla płatników składek na temat: e-Składka – nowy wymiar rozliczeń.

Szkolenie rozpocznie się o 9.00.

06/10/2017

     Jak prowadzić działalność edukacyjną w ramach Roku dla Niepodległej, jak realizować priorytety polityki oświatowej państwa - to niektóre z kwestii poruszanych na spotkaniu sieci współpracy bibliotekarzy szkolnych powiatu gdańskiego.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie