Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

17/05/2017

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2
 

15/05/2017

Zarząd Powiatu Gdańskiego w dniu 10 maja 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych, na realizację w okresie od 1.09.2017 do dnia 31.08.2021 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego

12/05/2017

11 maja b.r. w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim odbyło się uroczyste podsumowanie II części  konkursu plastycznego „powiatowa kartka świąteczna ”, w której uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Gdańskiego musieli przygotować prace o tematyce  związanej ze świętami Wielkanocy.

12/05/2017

Rozpoczęto prace drogowe w pasie drogi powiatowej Nr 2203G na odcinku Domachowo – Zaskoczyn. Zakończono frezowanie nawierzchni jezdni. Trwają roboty związane z układaniem warstw konstrukcyjnych pod poszerzenie jezdni.

Docelowo wykonana zostanie asfaltowa nawierzchnia drogowa na odcinku 1,59 km. Wg. harmonogramu prac przebudowa potrwa do połowy czerwca br.

11/05/2017

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Rozpoczęto przebudowę ul. Szkolnej w Kleszczewie. Obecnie trwają roboty związane z układaniem krawężników oraz z korytowaniem i przygotowywaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne.

11/05/2017

Kilka informacji, z którymi warto sie zapoznać jeszcze przed okresem rozkwitu tej niebezpiecznej rośliny.

09/05/2017

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, kładzenie posadzek, ostatnie prace przy wewnętrznych instalacjach. Montaż stolarki wewnętrznej i prace przy specyfikowaniu wyposażenia.

28/04/2017

W dniu dzisiejszym Starosta Gdański Stefan Skonieczny oraz Stanisław Żiwolewski – wiceprzewodniczący Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Gdańskim a Rejonem Grodzieńskim na Białorusi.

28/04/2017

27 kwietnia b.r. przedstawiciele Zarządu Powiatu Gdańskiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego – termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

27/04/2017

W dniu 26.04.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy na  wykonanie robót drogowych w ramach wieloletniego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

26/04/2017

Jeszcze nieśmiało, ale nieuchronnie, w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim widać wiosnę. Szkoła, której organem prowadzącym jest Powiat Gdański, przygotowała się na jej przyjście bardzo solidnie.

21/04/2017

W piątek 28 kwietnia b.r. Starosta Gdański Stefan Skonieczny uroczyście podpisze z Przewodniczącym Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego Janem Wasilewskim,  jedno z niewątpliwie najważniejszych porozumień w Historii Powiatu Gdańskiego.

13/04/2017

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Pragniemy złożyć Państwu 
       najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody w sercu, radości
płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności.
         Niech świąteczne dni upłyną w miłej i rodzinnej atmosferze.

                W imieniu Zarządu i Rady Powiatu Gdanskiego,

      Starosta  Gdański                Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego

     Stefan Skonieczny                       Piotr Ołowski 

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie