Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

13/08/2020

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. nr 283 z późn.

12/08/2020

Starosta Gdański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) art. 8 i art. 113 ust. 6 I 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.

10/08/2020

 Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

03/08/2020

28 lipca 2020 roku Powiat Gdański podpisał porozumienie z Zarządem Województwa Pomorskiego o współfinansowaniu programu szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom.

03/08/2020

Informacja dla posiadaczy jednostek pływających

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości od 7,5 m do 24 m lub mocy silnika przekraczającej 15 kW, tj. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. 2018 r. poz. 1137).

23/07/2020

o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Starosta Gdański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) art. 8 i art. 113 ust. 6 I 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65)

zawiadamia o zakończeniu z urzędu postępowania

22/07/2020

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  w Gdańsku   o wszczęciu postępowania administracyjnego

14/07/2020

Starosta Gdański, Burmistrz i Rada Seniorów Miasta Pruszcz Gdański zapraszają Seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia zamieszkujących na terenie powiatu gdańskiego do udziału w kolejnej – III edycji Pomorskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” im. Pawła Adamowicza. Udział w konkursie jest bezpłatny.

08/07/2020

W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2019 Powiat Gdański w Pruszczu Gdańskim zajął 8 pozycję. Na podstawie badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie sporządzono ranking gmin, miast, powiatów, które potrafią najlepiej zarządzać swoimi pieniędzmi. To bardzo skomplikowane badanie, które zakłada wiele zmiennych składowych oraz rozkłada na czynniki pierwsze finanse każdego samorządu.

01/07/2020

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

30/06/2020

W okresie wakacyjnym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Pruszczu Gdańskim zaprasza w zmienionych godzinach :
Poniedziałek 10.00 – 17.00
Wtorek – czwartek 9.00 – 15.00
W dniach 20.07 – 18.08.br. – biblioteka nieczynna.

30/06/2020

W Rusocinie uruchomiona zostanie poradnia dla dzieci i młodzieży Już niebawem na terenie powiatu gdańskiego rozpocznie swoją działalność poradnia psychologiczno-psychiatryczna. Swoją siedzibę ma znaleźć w budynku internatu ZSR CKP w Rusocinie. Prace nad realizacją projektu właśnie ruszyły. Powiat w ramach ZIT realizować będzie dwa projekty społeczne. Pierwszy dotyczy właśnie utworzenia poradni psychologiczno-psychiatrycznej w Rusocinie.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie