Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

14/04/2016

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku zaprasza na uroczyste obchody 70-lecia placówki oraz nadania jej nowego sztandaru. 

14/04/2016

Wojewoda Pomorski ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2016 rok.

13/04/2016

Starosta Gdański Stefan Skonieczny odebrał z rąk Marszałka Mieczysława Struka  uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczącą przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowania sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy". Uroczystość odbyła się w czwartek, 31 marca 2016 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

13/04/2016

Jakie drogi prowadzą do lepszego życia na Pomorzu? Na to pytanie postaramy się wspólnie odnaleźć odpowiedź na IX Pomorskim Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 23 kwietnia 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej w godz. 11:00-17:15. pod hasłem „Pasje – Obywatelska Wspólnota – Europa”. W ramach debaty zaproponujemy – zawarte w haśle Kongresu – trzy pasma drogi do lepszego życia.

11/04/2016

Zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie grantowym Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach P FIO.

11/04/2016

W dniu 5 kwietnia w pruszczańskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej odbyło się ciekawe szkolenie dla nauczycieli edukacji przyrodniczej wszystkich etapów kształcenia z naszego powiatu poprowadzone przez pracowników Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku .

05/04/2016

Działając na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U z 2016 roku, poz 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U . z 2016 r. poz.

04/04/2016

Miniony weekend obfitował w wiele wrażeń i pozytywnej energii. Cieszymy się, że stoisko Powiatu Gdańskiego i Faktorii w Pruszczu budziło zainteresowanie turystów.

04/04/2016

W dniu 01.04.2016 r. Gmina Miejska Pruszcz Gdański przystąpiła do przebudowy ul. J. Kochanowskiego w Pruszcz Gdańskim. Inwestycja prowadzona będzie etapowo na odcinku od ul. Lotniczej do granicy miasta Pruszcz Gdański. Generalnym Wykonawcą została firma KRUSZYWO Sp. z o. o. z siedzibą w Linii. 

31/03/2016

Serdecznie zapraszamy na Festiwal Turystyki i Czasu Wolnego, który odbędzie się 02-03 kwietnia b.r. w Gdańsku, na Amberexpo. Szczególnie zachęcamy do odwiedzenia stoiska Powiatu Gdańskiego, który prezentować się będzie wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną Powiatu Gdańskiego , Faktorią Rzymską w Pruszczu Gdańskim oraz Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, oddział w Kolbudach i Pruszczu Gdańskim (hala B).

30/03/2016

Wczoraj,  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim  odbyło się oficjalne wręczenie stypendiów najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, mieszkańcom powiatu gdańskiego.  17 osób otrzymało stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce, natomiast  sześciu uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe.

29/03/2016

Powiat Gdański podpisał umowę o współpracy z Sopocką Szkołą Wyższą – najlepszą trójmiejską uczelnią niepubliczną, której misją jest kształcenie wysoko wyspecjalizowanych kadr zawodowych na  studiach  licencjackich, inżynierskich i magisterskich, w zakresie patronatu merytorycznego nad racjonalizacją funkcjonowania powiatowego szkolnictwa zawodowego.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie