Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

22/03/2016

 

"Żuławski Tulipan" "Dzień Żuławski", "Szlakiem Domów Podcieniowych", "Trąbki w Trąbkach"  i "Święto Miodu Pszczółkowskiego" -   Powiat Gdański dofinansowuje i współorganizuje najważniejsze imprezy na swoim terenie.

 

22/03/2016

W sobotę w Publicznym Gimnazjum w Trąbkach Wielkich odbył się VII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Grand Prix Turnieju zdobyło KGW Rzeczpospolita Babska z Wiślinki, które reprezentować będzie powiat gdański na etapie wojewódzkim.

21/03/2016

W ubiegły piątek 102 rocznicę urodzin obchodziła Ambasadorka Pruszcza Gdańskiego, Józefa Krośnicka. Pani Józefa zaskakuje swoją kondycją i pogodą ducha. Z uśmiechem przywitała przybyłych gości, w tym Starostę Gdańskiego Stefana Skoniecznego.

17/03/2016

Już w sobotę kolejna edycja Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich powiatu gdańskiego. Udział w nim weźmie 5 kół z następujących miejscowości: Mierzeszyn (Gmina Trąbki Wielkie), Osice (Gmina Suchy Dąb), Przywidz (Gmina Przywidz), Skowarcz (Gmina Pszczółki) i Wiślinka (Gmina Pruszcz Gdański).

15/03/2016

Powiat Gdański wystąpił od dofinansowanie z rezerwy subwencji budżetu państwa na połowę z niezbędnej kwoty trzech milionów złotych, koniecznych na remont mostu w Ledowie. Remont przeprawy miałby się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Przedwiośnie na drogach Powiatu Gdańskiego to czas intensywnego usuwania zakrzaczeń z poboczy. Z utrudniających widoczność zarośli oczyszczono już 80 km dróg powiatowych.

15/03/2016

Dzięki zakończonemu niedawno remontowi Kanału Raduni, wykonanemu przez Powiat Gdański, na granicy Miasta Pruszcz Gdański i Gdańska powstanie bardzo ciekawa konstrukcja mostowa, która będzie wspólnym przedsięwzięciem Miasta Pruszcz Gdański i Politechniki Gdańskiej. Most połączy ostatni fragment Szlaku Bursztynowego z powiatową drogą technologiczną na Kanale Raduni.

15/03/2016

 Rekordowa ilość uczestników zgłosiła się do VI edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Z książką na ty”, który odbywał się w dniach 8 – 10 marca w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filii w Pruszczu Gdańskim.

14/03/2016

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pruszczu Gdańskim oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku serdecznie zapraszają nauczycieli przyrody wszystkich etapów edukacyjnych (w tym edukacji wczesnoszkolnej) na ciekawe zajęcia warsztatowe.

Zajęcia odbędą się w dniu 5 kwietnia br. od godz. 13.30 w Filii PBW w Pruszczu Gdańskim, ul. Obrońców Pokoju 6.

 Temat zajęć : „Drzewa i krzewy wokół nas”.

11/03/2016

W dniu 6 marca 2016 roku w Hali Sportowej w Trąbkach Wielkich odbyły się 16. Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w futsalu. Udział w nich wzięło 7 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy, w których rozgrywano 12-minutowe mecze systemem "każdy z każdym". Następnie odbyły się mecze półfinałowe oraz o miejsca.

10/03/2016

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o planowanym rozpoczęciu robót drogowych związanych z przebudową skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Raciborskiego wraz z remontem obiektu mostowego. Zaplanowane prace wiążą się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu drogowym na terenie Pruszcza Gdańskiego.

10/03/2016

Na podstawie art. 11f) ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.); Starosta Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.03.2016 r., po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pruszcz Gdański z dnia 17.12.2015 r.

09/03/2016

Starosta Gdański działając na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie