Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

26/06/2020

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY - dofinansowanie na realizację Waszych pomysłów!
Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć?
AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

25/06/2020
Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 na terenie całej Polski odbędzie się najważniejsze dla polskiego rolnictwa badanie - Powszechny Spis Rolny 2020. Spisy rolne dostarczają kluczowych danych, w oparciu o które prowadzone są analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat. Pozyskiwane dane wykorzystywane są do podejmowania strategicznych decyzji niezbędnych do realizacji krajowej, regionalnej oraz lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi.

18/06/2020

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

stanowisko urzędnicze – inspektor ds. kadr w pełnym wymiarze czasu pracy

Link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

17/06/2020

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Rusocinie, ul Rataja 12

dla którego Powiat Gdański jest organem prowadzącym.

12/06/2020

Informuje się, iż na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 r. poz. 294  z późn. zm.) oraz §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.)

10/06/2020

Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego realizowany jest w partnerstwie z Lux Med sp. z o. o.

09/06/2020

Zapraszamy obcokrajowców w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy do udziału w kursie języka polskiego dla cudzoziemców w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap II”.

08/06/2020
in situ

W terminie od 8 czerwca do 6 lipca 2020 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2.

Badanie polegać będzie na rozpoznaniu przez pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku upraw i ich opisie (łącznie z wykonywaniem zdjęć) na wybranych działkach.

05/06/2020

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wraz z początkiem czerwca rozpoczynamy bezpośrednią obsługę mieszkańców Powiatu Gdańskiego z zachowaniem rządowych wytycznych, a przede wszystkim wszelkich zasad bezpieczeństwa.

05/06/2020

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU w dalszym ciągu prosi o korzystanie z możliwości przesłania dokumentów drogą pocztową lub złożenia ich w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Starostwa.

01/06/2020

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

29/05/2020

w sprawie wyboru oferty na realizację w okresie od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.08.2024r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego.

treść ogłoszenia (plik pdf)

27/05/2020

STAROSTY GDAŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie