Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

28/03/2017

VIII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, odbędzie się dnia 1 kwietnia 2017 roku (sobota) o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej im. Orla Białego w Wiślince

27/03/2017

Powiat Gdański przystępuje do realizacji projektu w ramach RPO WP 2014-2020 Poddziałanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.

Grupa docelowa – kto może wziąć udział w projekcie.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, w tym w szczególności znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

23/03/2017

14 marca b.r. uczennice klasy II A Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie: Natalia Sigda i Magda Pikura, reprezentowały szkołę w Regionalnym Konkursie Najsprawniejszy w Zawodzie Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej, który odbył sie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawoczym im. J. Korczaka w Toruniu.

22/03/2017

Marzec 2017 to wielki początek nowych inwestycji w Powiecie Gdańskim. Ruszamy z kilkunastoma dużymi projektami. Niektóre – takie jak pogotowie, czy droga Sulmin – Otomin, mają strategiczne znaczenie i wymiar metropolitalny

22/03/2017

Dnia 17 marca 2017 r. o godz. 9.00 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  w Pruszczu Gdańskim odbył się etap powiatowy Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Pomyślmy o HIV”.  Zwycięzcami Przeglądu zostali uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie.

21/03/2017

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I ZA WYNIKI SPORTOWE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017:

 Stypendia naukowe otrzymali:

21/03/2017

W dniach 14 – 15 marca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich gościła uczestników II etapu VII Powiatowego Konkursu Czytelniczego  „Z książką na ty”. 79 reprezentantów  z 19 szkół  naszego powiatu pisało test sprawdzający znajomość konkursowych lektur.

20/03/2017

W sobotę 103 rocznicę urodzin obchodziła Pani Józefa Krośnicka. Na urodziny przedwojennej absolwentki historii Uniwersytetu Warszawskiego, przybyły władze Powiatu Gdańskiego, Miasta i gminnych samorządów, a także, lokalni księża i liczne grono znajomych.

16/03/2017

Wczoraj, na hali sportowej przy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim drużyny dziewcząt za szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego rywalizowały w zawodach piłki koszykowej.  Najlepsza okazała się reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim.

15/03/2017

W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie odbyła się XII edycja konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym. Konkurs organizowany jest corocznie przez Urząd Marszałkowski wspólnie z powiatami województwa pomorskiego.

15/03/2017

Fundacja "Wspólnota Gdańska" zaprsza na spotkanie w ramach kongresu kultury pomorskiej - inicjatywy wspierającej rozwój kultury oraz aktywizację instytucji czy organizacji związanych z działalnościa kulturową na Pomorzu.

09/03/2017

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW  

PIŁKA RĘCZNA  - POMORSKIE  DZIECI

dla uczniów

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS V i VI

§ 1 ORGANIZATOR

Organizatorami turnieju piłki ręcznej „Pomorskie  Dzieci  - Piłka Ręczna  ” są  

- Stowarzyszenie Zasłużonego  Reprezentanta Polski w   Piłce  Ręcznej .

- Zarząd Wojewódzki SZS w Gdańsku .

- Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej w Gdańsku.

09/03/2017

22 marca b.r. w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie odbędzie sie final Powiatowego konkursu chemicznego "KOGA". 16 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych będzie miało okazję  wykazać się wiedzą chemiczną w częsci teoretycznej i laboratoryjnej.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie