Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

04/12/2019

W miniony piątek świętowaliśmy 20-lecie naszego powiatu. Jak to się zaczęło?

 05.06.1998 r. sejm przyjął ustawę o samorządzie powiatowym, w wyniku której powołano do życia powiaty, a 23.11.1998 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, pierwszemu Staroście Gdańskiemu – Bogdanowi Dombrowskiemu, wręczono akt założycielski.

Przez te 20 lat wiele się zmieniło!

02/12/2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

20/11/2019

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

LUX MED  zaprasza Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

15/11/2019

Stypendia Starosty Gdańskiego na I semestr roku szkolnego 2019/2020 otrzymało 39 uczniów; w tym przyznano 36 stypendiów za wyniki w nauce i 3 stypendia za osiągnięcia sportowe. Najwyższą średnią 5,86 osiągnął Paweł Manke  z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu. Gdańskim.

14/11/2019

W poniedziałek 11 listopada świętowaliśmy 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11:00 Mszą Świętą w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Na Placu Jana Pawła II, odbyła się część oficjalna uroczystości. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Gdański Stefan Skonieczny. Następnie odczytano apel poległych oraz oddana została salwa honorowa przez kampanię 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.

13/11/2019

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Głónego księgowego w pełnym  wymiarze czasu pracy (1 etat)

W wyniku zakończenia procedury nie dokonano wyboru.

07/11/2019

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego

Pogotowia Ratunkowego przy ul. Prof. M. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim

04/11/2019

LISTA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE I ZA WYNIKI SPORTOWE W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020:

29/10/2019

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku.

Oferty należy składac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2019 roku do godziny 12.00

28/10/2019

Uprzejmie informujemy, iż nastąpi jednorazowa zmiana dyżuru radcy prawnego -zostanie on przesunięty z wtorku tj. z dnia 29 października 2019 r. na środę 30 października 2019 r.

Punkt Nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Przywidzu
godzina i lokalizacja bez zmian

25/10/2019

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  w Gdańsku   o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku  w sprawie udzielenia  pozwlenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej S7 na odcinku od km 341+600 do km 354+600 stu dwudziestoma dziewięcioma wylotami .

18/10/2019

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Starosta Gdański informuje, że:

z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości:

18/10/2019

Starosta Gdański oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka-Filia w Pruszczu Gdańskim serdecznie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół średnich powiatu gdańskiego do wzięcia udziału w konkursie „Bohaterowie Wolności i Solidarności”.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie