Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

17/08/2017

Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny zainicjował i koordynuje konkretne wsparcie finansowe dla samorządów poszkodowanych w piątkowej nawałnicy.

17/08/2017

Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 2

17/08/2017

Nawałnica jaka przeszła nad Pomorzem w nocy z 11 na 12 sierpnia spowodowała ogromne zniszczenia. W związku z powyższym Powiat Gdański współorganizuje zbiórkę dla potrzebujących.
Wszystkie dary można składać w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1 c Pruszcz Gdański od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do godziny 22:00.

Dla poszkodowanych w nawałnicy najbardziej potrzebne teraz są:

07/08/2017

Ruszyły prace modernizacyjne przy obiekcie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim. Zarząd Powiatu podpisał umowę na remont mostku w Borzęcinie, na drodze powiatowej nr 2216G Rekcin - Juszkowo. Przekazanie placu budowy odbędzie się we wrześniu.

03/08/2017

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w okresie od 07.08.2017 do 03.09.2017 w związku z inwestycją realizowaną przez ZDW w Gdańsku planowane jest zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 222 pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Akacjową w Gdańsku a rondem węzła Gdańsk-Południe (ul. Objazdowa). W okresie prac zostanie wprowadzony objazd przez Obwodnicę Południową S7 (zgodnie z załączonym schematem).

01/08/2017

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 – 13.

01/08/2017

Drugi września będzie wielkim świętem w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu. Nowy rok szkolny uczniowie tej placówki powitają w znacznie większym gronie i w nowej strukturze. - Udało się nam zwiększyć nabór o ponad 20 procent – mówi Starosta Powiatu Gdańskiego, Stefan Skonieczny. - Dodatkowo uruchamiamy oddział przedszkolny w którym są jeszcze wolne miejsca. Szkoła w Warczu zmienia też nazwę. Od września będzie to szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi.

25/07/2017

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim poszukuje kandydatów do pracy w Sekcji Epidemiologii na stanowisko młodszego asystenta.

Oferta dotyczy zatrudnienia w Sekcji Epidemiologii dwóch pracowników, w pełnym wymiarze czasu pracy, początkowo w ramach umów na trzymiesięczny okres próbny.

Wymogi kwalifikacyjne:

20/07/2017

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim gościliśmy młodzież z Drużyn Pożarniczych z Przywidza i Everswinkel, w Niemczech, którzy zawitali do naszego Powiatu w ramach programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.

20/07/2017

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego oraz aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

17/07/2017

Starosta Powiatu Gdańskiego podpisał dwie ważne umowy na modernizacje należących do Powiatu placówek oświatowych. Pierwsza to umowa na termomodernizację internatu i budynku szkoły ZSOiO w Pruszczu Gdańskim. Druga dotyczy modernizacji pomieszczeń pracowni dydaktycznych w budynku warsztatów szkolnych w ZSR CKP w Rusocinie.

12/07/2017

Chwilę przed odbiorami końcowymi budynku nowej siedziny PCPR i Pogotowia Ratunkowego teren inwestycji odwiedzili wczoraj włodarze Miasta i Powiatu Gdańskiego - Wicestarosta Marian Cichon oraz Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański, Janusz Wróbel.

03/07/2017

Wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji w okresie od dnia 01.09.2017r. do dnia 31.08.2021r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie