Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

01/04/2020

„Siostro, Bracie – zostań w chacie!” Pomysłowa akcja konkursowa dla uczniów województwa pomorskiego!

Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie w Gdańsku i w Słupsku zapraszają uczniów z Pomorza, w tym uczniów z powiatu gdańskiego do wzięcia udziału w konkursach pod wspólnym tytułem „Siostro, Bracie – zostań w chacie!” Konkursów jest dziewięć, będą realizowane drogą elektroniczną. Są skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym,

25/03/2020

Informacja dot. kontynuacji czasowego ograniczenia dostępu do Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.

20/03/2020

OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO

Zarząd Powiatu Gdańskiego w dniu 10 marca 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w okresie od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.08.2024r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego.

18/03/2020

Zgodnie z Uchwalą Zarządu Powiatu Gdańskiego nr 213/2020 z dnia 17 marca 2020r. Zarząd Powiatu Gdańskiego przyjął do realizacji 12 ofert. Wyniki konkursu w załączniku.

16/03/2020

TYMCZASOWE ZAWIESZENIE UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH OSOBIŚCIE W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU GDAŃSKIEGO

16/03/2020

Wydział Komunikacji informuje, że do Państwa dyspozycji w Starostwie Powiatowym pozostaje elektroniczna skrzynka ePUAP, za pomocą której można składać wnioski dotyczące zakresu zadań Wydziału.

WAŻNE

informujemy, że obecna sytuacja epidemiologiczna traktowana jest jako siła wyższa w rozumieniu obowiązujących przepisów, a zatem wyłącza ona karanie z tytułu uchybienia terminu obowiązku zarejestrowania / zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu.

13/03/2020

STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM INFORMUJE ŻE OD DNIA 16.03.2020 R. URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY DLA PETENTÓW

W związku z rosnącą liczbą potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem COVID-19 kolejne urzędy i instytucje w kraju zmieniają zasady obsługi petentów. W trosce o zdrowie mieszkańców powiatu gdańskiego, a także naszych pracowników, od poniedziałku 16 marca br. w Starostwie Powiatowym tymczasowo zmienione zostaną zasady przyjmowania petentów.

13/03/2020

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:

13/03/2020

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym

Zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie dostępu do urzędu skarbowego  w Pruszczu Gdańskim ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do 27 marca 2020 r.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.

12/03/2020

UWAGA

W trosce o zdrowie petentów i urzędników od dnia 12-03-2020 roku do odwołania ogranicza się dostęp do tutejszego urzędu.

O ile to możliwe i nie wymaga osobistego stawiennictwa o załatwianie spraw prosimy w formie elektronicznej ( w tym płatności ) telefonicznie lub za pośrednictwem poczty.

11/03/2020

W związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego związanego z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 od dnia 12 marca 2020 roku wprowadza się czasowe ograniczenie ilości osób przebywających jednocześnie na Sali Obsługi Wydziału Komunikacji.

O ilości osób przebywających na Sali Obsługi będzie decydował pracownik ochrony.

11/03/2020

Szanowni Pacjenci , mieszkańcy Powiatu Gdańskiego apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Pruszczu Gdańskim!

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie