Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

08/03/2018

PIT za podatnika rozliczy urząd skarbowy.

Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego pracodawcy czy korzysta z ulg i odliczeń (np. ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej).

07/03/2018

Zespół historyków siedmiu historyków pod redakcją dr. hab. Piotra Semkowa, profesora Akademii Marynarki Wojennej zakończył pierwszy etap prac nad naukową publikacją przybliżającą dzieje powiatu gdańskiego w latach 1939 – 1945.

06/03/2018

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna pod nazwą: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018r. Starosta Gdański nie jest właściwy do wydawania pozwoleń wodnoprawnych i przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych.

06/03/2018

Starosta Gdański informuje, że z dniem 24 stycznia 2018 r. został utworzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.). Rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

06/03/2018

Jeszcze do 15 marca potrwa przeprowadzana przez Powiat Gdański kwalifikacja wojskowa dla 700 mężczyzn roczników 1999 i starszych.

06/03/2018

Z radością pragniemy poinformować, że Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu została laureatem ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundację ING Dzieciom. W ramach nagrody 50 osobowa grupa uczniów szkoły, nauczycieli oraz opiekunów będzie mogła uczestniczyć bezpłatnym turnusie rehabilitacyjnym  w terminie od 5-18.05.2018 r. w Wiśle.

02/03/2018

Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny, Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza i Okolicznych Gmin oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zapraszają na promocję pierwszego w tym roku kwartalnika Neony - Tożsamość, która odbędzie się 6 MARCA, we wtorek, godz. 18.oo, PiMBP w Pruszczu Gd. ul. Wojska Polskiego 34.

26/02/2018

Ciekawe postacie. Niezwykłe opowieści. W hallu głównym budynku Powiatu Gdańskiego, przy ulicy Wojska Polskiego 16, oglądać możemy wystawę "Kresowe korzenie mieszkańców powiatu gdańskiego", którą przygotowało Stowarzyszenie Traugutt, a sfinansował Powiat Gdański. Oglądając eskpozycję zapoznajemy się z  życiorysami osób urodzonych na dawnych ziemiach Rzeczpospolitej, które obecnie są mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego i okolicznych gmin. Relacje z Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny,

23/02/2018

W pruszczańskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w dniach 20 - 22 lutego 2018 r. odbył się Konkurs Pięknego Czytania w ramach VIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Z książką na ty”.

21/02/2018

Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) – czyli elektroniczną ewidencję zakupów i sprzedaży VAT za styczeń 2018 r. – muszą złożyć do 26 lutego br. Dlatego od środy 14 lutego do piątku 23 lutego urzędy skarbowe uruchomią specjalne dyżury ekspertów, którzy wyjaśnią podatnikom, jak korzystać z aplikacji e-mikrofirma i odpowiedzą na pytania dotyczące tworzenia oraz przesyłania JPK_VAT.

19/02/2018

Inspektorat ZUS w Pruszczu Gdańskim, organizuje 20 lutego 2018 r. bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców. Będzie ono poświęcone delegowaniu pracowników w świetle prawa unijnego.

16/02/2018

W dniu dzisiejszym odbyła się XLVII zwyczajna sesja Rady Powiatu Gdańskiego, na której gościł między innymi Dowódca 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim płk dypl pilot Grzegorz Matejuk

16/02/2018

W dniu 14 lutego br. zakończyła się piętnasta już i zarazem ostatnia edycja kursu, który  od roku 2013 prowadzony był w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filii w Pruszczu Gdańskim.  Celem tych kursów było zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. Kursy w bibliotece pedagogicznej  uczyły podstaw obsługi komputera.

13/02/2018

Z inicjatywy Starosty Powiatu Gdańskiego, Stefana Skoniecznego, oraz Wicestarosty Mariana Cichona, w gabinecie Starosty, odbyło się spotkanie samorządowców Powiatu Gdańskiego z dowództwem 49 Bazy Lotniczej. Na spotkaniu dowódca 49 BLot. płk. pil. Grzegorz Matejuk, zakreślił zmiany jakie będzie przechodzić w najbliższym czasie utrzymana i rozbudowywana baza w Pruszczu Gdańskim. Rozmawiano także o współpracy samorządów i wojska w procesie modernizacji i rozbudowy.

12/02/2018

W ramach udziału w projekcie Erasmus+ nauczyciele „Ogrodnika” uczestniczyli w zajęciach radzenia sobie ze stresem.

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie