Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

25/01/2019

Dziś w południe społeczeństwo Powiatu Gdańskiego oddało hołd uczestnikom Marszu Śmierci Obozu Stutthof. W uroczystych obchodach w kościele i pod pomnikami w Pruszczu Gdańskim oraz w Cedrach Wielkich upamiętniającymi tragiczny marsz sprzed 74 lat wzieli udział: Mieszkańcy Miasta Pruszcz Gdański i Gmin Powiatu Gdańskiego, Władze Powiatu Gańskiego, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Organizacje Pozarządowe oraz Radni Powiatu i Miasta.

24/01/2019

W urzędzie gminy Kolbudy odbyło się pierwsze spotkanie Starosty Stefana Skoniecznego i Wicestarosty Mariana Cichona, z Wojtami Powiatu Gdańskiego. Na spotkaniu omawiano sprawy związane ze wspólnymi nowymi inwestycjami, komunikacja i ochrona zabytków. Zapowiedzial także kolejne inwestycje w bezpieczeństo na drogach powiatu.

24/01/2019

W związku z przypadającą 25 stycznia, 74. rocznicą Marszu Śmierci więźniów Obozu Koncentracyjnego KL Stutthof, Starosta Gdański Stefan Skonieczny, Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Ks. Prałat Stanisław Łada. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Janusz Wróbel, oraz Dowódca Garnizonu 49. Bazy Lotniczej płk pil. Zbigniew Mitura zapraszają na obchody rocznicowe w dniu 25 stycznia 2019 r., które rozpoczną się uroczystością o godz. 10.00 w Miejscu Pamięci przy ul.

24/01/2019

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony  na wynajęcie lokalu użytkowego

22/01/2019

Szanowni Państwo,

Serdecznie Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym spotkaniu „Przedsiębiorco skorzystaj ! Fundusze Europejskie 2014 – 2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, które odbędzie się 1 lutego 2019r w Kamienicy Kultury w Pszczółkach (powiat gdański)
ul. Pomorska 20, 83-032 w godzinach 10:00-12:45.

22/01/2019

Na terenie powiatu gdańskiego, w niektórych losowo wybranych mieszkaniach będą realizowane badania ankietowe w I kwartale 2019 r. prowadzone przez pracownika Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

22/01/2019

Uruchomiona przez Ministerstwo Finansów zakładka dedykowana dla OPP dostępnej jest pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-OPP/

Informacje w zakładce podzielone są na trzy sekcje:
- OPP jako beneficjent 1% - czyli jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT,
- OPP jako płatnik - informacje o zmianach od 1 stycznia 2019 r.,
- Kontakt

18/01/2019

Począwszy od dnia 01.01.2019 r. istnieje obowiązek przekazywania deklaracji podatkowych: PIT-11, PIT-8C, PIT-R od uzyskiwanych przez pracowników (podatników) w 2018 roku dochodów wyłącznie w formie elektronicznej w terminie do dnia 31.01.2019r.

17/01/2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.) użytkownicy wieczyści gruntów, między innymi Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe stają się właścicielami tych gruntów.

17/01/2019

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o tragicznej śmierci
Pana
PAWŁA  ADAMOWICZA
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

14/01/2019

Wykaz
gruntu przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat
w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nakładów na Małą Elektrownię Wodną działającego na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 11.01.2016r nr ROŚ.6341.151.2015.EST

14/01/2019

Będąc głęboko poruszonymi wczorajszym zamachem na życie Prezydenta Pawła Adamowicza, mamy nadzieję na szybki powrót Pana Prezydenta do zdrowia. Wyrażamy też zdecydowany sprzeciw panującej od pewnego czasu w naszym kraju, mowie nienawiści i wszelkim aktom przemocy.

Starosta Gdański Stefan Skonieczny, wraz z Zarządem Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego Bogdan Dombrowski,
wraz z Radnymi Powiatu Gdańskiego

11/01/2019

Ogłoszenie
o naborze Partnera/ów Projektu
„Program Profilaktyki Cukrzycy – prewencja cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Powiatu Gdańskiego”
w trybie konkursowym

Powiat Gdański, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. Z 2014, poz.1146 z późniejszymi zmianami)

Strony

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie