Obserwuj nas:

Starosta Gdański Marian Cichon serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych Powiatu Gdańskiego na spotkanie dotyczące możliwości i sposobów pozyskiwania środków zewnętrznych.

Spotkanie poprowadzą pracownicy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota, Obszar Metropolitarny Gdańsk, Gdynia, Sopot”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada (poniedziałek) o godz. 17.30
w Sali Szkoleniowej Aeroklubu Gdańskiego
ul. Powstańców Warszawy 36, 83-000 Pruszcz Gdański

Zgłoszenia prosimy przekazywać do dnia 26 listopada do godz. 15:00 na adres e-mail – m.kaczorowska@powiat-gdanski.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Bardzo serdecznie zapraszam.

Program Spotkania
17:30-17.35 Powitanie i rozpoczęcie spotkania – prezentacja OWES Dobra robota.
17:35 -18.00 Działalność nieodpłatna i gospodarcza w NGO.
18:00-18:20 Fundraising.
18:20 -18:40 Współpraca z biznesem.
18:40-19:10 Granty.
19:10-19:20 Rozmowy kuluarowe, możliwości wsparcia NGO w ramach OWES.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego