Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

INFORMACJA DLA PROJEKTANTÓW I INWESTORÓW

zainteresowanych koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradach koordynacyjnych.

Informujemy, że od dnia 22.02 br. został uruchomiony Portal Projektanta, umożliwiający składanie wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z potrzebnymi załącznikami w ramach koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na podstawie art. 7d pkt2, art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zmianami) i Zarządzenia nr 101/2020 Starosty Gdańskiego z dn. 26.08.2020 r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdańskiego.

Dostęp do Portalu możliwy jest poprzez stronę internetową, zakładka "Portal Projektanta". Aby móc korzystać z Portalu należy posiadać Profil Zaufany.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z Portalu należy skontaktować się z Referatem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej pod nr telefonu 58 773 12 16.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU – KROK PO KROKU DLA PROJEKTANTA/INWESTORA

 1. Wejdź na stronę www portalu
 2. Wybierz zakładkę "Portal Projektanta".
 3. Zaloguj się do Portalu za pomocą Profilu Zaufanego.
 4. Złóż wniosek wraz z potrzebnymi załącznikami.
 5. Po otrzymaniu z urzędu dokumentu obliczenia opłaty - zapłać za pośrednictwem Portalu.
 6. Poczekaj na zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej.
 7. Po otrzymaniu powiadomienia pobierz z Portalu odpis z narady koordynacyjnej oraz plan sytuacyjny z elektroniczną adnotacją urzędową.

 

DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

 1. Projekt uzgodnienia w formacie .pdf (opatrzony podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez uprawnionego projektanta).
 2. Oryginał mapy do celów projektowych.
 3. Plik. dxf lub .kcd (tylko projektowane sieci uzbrojenia terenu z siatką krzyży).
 4. Warunki techniczne, uzgodnienia lub inne dokumenty mające wpływ na przebieg narady w formacie .pdf.
 5. Pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową w przypadku gdy wnioskodawcą jest pełnomocnik inwestora/projektanta.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie