Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Aktualności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.) użytkownicy wieczyści gruntów, między innymi Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe stają się właścicielami tych gruntów.

Wykaz gruntu przeznaczonego do oddania w dzierżawę

Wykaz
gruntu przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat
w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nakładów na Małą Elektrownię Wodną działającego na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 11.01.2016r nr ROŚ.6341.151.2015.EST

1. Przedmiot dzierżawy – część dz. nr 39/7 o pow. 84 m² położonej w Kolbudach, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GD1G/00040232/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, przylegająca do progu piętrzącego na rzece Reknicy.

Oświadczenie

Będąc głęboko poruszonymi wczorajszym zamachem na życie Prezydenta Pawła Adamowicza, mamy nadzieję na szybki powrót Pana Prezydenta do zdrowia. Wyrażamy też zdecydowany sprzeciw panującej od pewnego czasu w naszym kraju, mowie nienawiści i wszelkim aktom przemocy.

Starosta Gdański Stefan Skonieczny, wraz z Zarządem Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego Bogdan Dombrowski,
wraz z Radnymi Powiatu Gdańskiego

Powiat Gdański zaprasza do udziału w konkursie na nabór Partnera/ów

Ogłoszenie
o naborze Partnera/ów Projektu
„Program Profilaktyki Cukrzycy – prewencja cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Powiatu Gdańskiego”
w trybie konkursowym

Powiat Gdański, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. Z 2014, poz.1146 z późniejszymi zmianami)

Spotkanie w sprawie powstającej giełdy w Cieplewie

Dziś o godzinie 9 z w gabinecie Starosty Gdańskiego, Stefana Skoniecznego odbyło się zorganizowane przez Starostę drugie już spotkanie w sprawie protestów związanych z powstającą giełdą w Cieplewie. Na spotkaniu obecni byli Mieszkańcy wsi Cieplewo, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Ryszard Świlski, Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak, oraz przedstawiciele 49 Bazy Lotniczej. Moderatorem spotkania był gospodarz – Starosta Gdański, Stefan Skonieczny.
 

Powiat Gdański - wzrasta liczba pojazdów

7501 pojazdów przybyło w ciągu 2018 roku w Powiecie Gdańskim. Tak wynika ze statystyk Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.  Pod koniec 2018 roku w Powiecie Gdańskim zarejestrowanych było 137 387 samochodów. (Dla porównania - w roku 2017 było ich 129 886.)  W ubiegłym roku wydano 3492 prawa jazdy i dokonano 19 028 rejestracji nowych pojazdów.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego

w skład, którego wchodzą: cztery gabinety, sanitariaty, korytarz, o łącznej powierzchni 118 m2 , znajdującego się na I piętrze budynku w Pruszczu Gdańskim , przy ul. Grunwaldzkiej 25 posadowionym na działce nr 22/36, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1/G/00086092/0, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych, w tym na usługi specjalistyczne w tym co najmniej dwie z poniższych specjalizacji :

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu.

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa dostępnego
dla mieszkańców powiatu.

 

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz.U.2017 poz. 2030) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje
w szczególności:

Subskrybuj RSS - Aktualności

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie