Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Aktualności

STYPENDIA STAROSTY GDAŃSKIEGO

Stypendia Starosty Gdańskiego na I semestr roku szkolnego 2019/2020 otrzymało 39 uczniów; w tym przyznano 36 stypendiów za wyniki w nauce i 3 stypendia za osiągnięcia sportowe. Najwyższą średnią 5,86 osiągnął Paweł Manke  z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu. Gdańskim.

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W PRUSZCZU GDAŃSKIM

W poniedziałek 11 listopada świętowaliśmy 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11:00 Mszą Świętą w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Na Placu Jana Pawła II, odbyła się część oficjalna uroczystości. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Gdański Stefan Skonieczny. Następnie odczytano apel poległych oraz oddana została salwa honorowa przez kampanię 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim. Pod pomnikiem ,,Nike" złożono symboliczne wieńce i wiązanki kwiatów.

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU GDAŃSKIEGO W ROKU 2020

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku.

Oferty należy składac w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2019 roku do godziny 12.00

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  w Gdańsku   o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku  w sprawie udzielenia  pozwlenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej S7 na odcinku od km 341+600 do km 354+600 stu dwudziestoma dziewięcioma wylotami .

OGŁOSZENIE Starosty Gdańskiego w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), Starosta Gdański informuje, że:

z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczone zostały do wydzierżawienia na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości:

Starosta Gdański zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na komiks "Bohaterowie Wolności i Solidarności"

Starosta Gdański oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka-Filia w Pruszczu Gdańskim serdecznie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół średnich powiatu gdańskiego do wzięcia udziału w konkursie „Bohaterowie Wolności i Solidarności”.
Minister Edukacji Narodowej określił jeden z priorytetów polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019 / 2020 : Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Sejmik Województwa Pomorskiego ustanowił rok 2019 Rokiem Wolności i Solidarności.

Subskrybuj RSS - Aktualności

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie