Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Inwestycje zrealizowane

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi

Tytuł projektu : Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Mobilność, Działanie 9.1 Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1 Transport miejski – mechanizm ZIT

Nazwa i adres instytucji realizującej projekt:

Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Gdańskim odebrane!

Kolejne powiatowe inwestycje zakończono. W Gminie Suchy Dąb wspólnie z samorządowcami odebraliśmy przebudowę drogi 2224G na odcinku Lędowo – Wróblewo (koszt robót: 850 000 zł) wykonawca firma Dromos z Kartuz, a w Gminie Pruszcz Gdański II etap chodnika w Wiślince (koszt robót: 508 000 zł), wykonawca RMC Marek Rudziński z Nowego Dworu Gdańskiego.

Most w Kolbudach gotowy!

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste otwarcie nowego obiektu mostowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Kolbudach. Most po przebudowie zyskał nowe parametry techniczne co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Przebudowa mostu, drogi objazdowej i całej infrastruktury towarzyszącej kosztowała 4.337.614,70 zł w tym dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 2.119.843,00 zł oraz dotacja z Gminy Kolbudy w wysokości 1.084.403,68 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G w miejscowości Ostrowite

Zrealizowaliśmy kolejną inwestycję!  Zakończyliśmy roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej Nr 2225G w miejscowości Ostrowite Gmina Suchy Dąb na odcinku o długości 1,5 km. Koszt blisko 2,5 mln złotych. W ramach zadania wykonana została:

- nowa, wzmocniona nawierzchnia jezdni

-  chodnik o długości ok. 500 mb

- zatoka autobusowa

- progi zwalniające

- oznakowanie aktywne przejścia dla pieszych

- pobocza drogowe

- profilowanie rowów

-  montaż balustrad

Przebudowa trzech odcinków dróg we wsi Mokry Dwór gm. Pruszcz Gdański

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Scalanie gruntów”
pn. Scalenie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański,  współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Remont drogi powiatowej Nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki w msc. Ełganowo

Podpisano umowę na remont drogi powiatowej Nr 2210G w miejscowości Ełganowo na odcinku 1200 mb. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni asfaltowej wraz z poboczami drogowymi oraz przebudową istniejących chodników. Ponadto wykonany zostanie gruntowny remont przepustu drogowego, wymiana barier drogowych oraz odtworzenie oznakowania poziomego. Prace drogowe potrwają do końca bieżącego roku.

Remont drogi powiatowej w Ełganowie
Remont drogi powiatowej w Ełganowie
Remont drogi powiatowej w Ełganowie
Remont drogi powiatowej w Ełganowie
Remont drogi powiatowej w Ełganowie

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje zrealizowane

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie