Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Inwestycje zrealizowane

Odbiory kolejnych inwestycji.

Nie zwalniamy tempa! Wspólnie z Gminą Pruszcz Gdański zrealizowaliśmy kolejne trzy inwestycje. - Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G na długości ok. 259 mb w miejscowości Borzęcin z płyt typu YOMB. - Budowa chodnika w Wojanowie o długości 89 mb wraz z lokalnym odwodnieniem pasa drogowego w centrum miejscowości. - Budowa chodnika w Rusocinie o długości 106 mb. Wszystkie inwestycje odbywają się w ramach "Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatu gdańskiego".

POWIAT GDAŃSKI DBA O BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w ubiegłym roku Powiat Gdański zdecydował się na zamontowanie oznakowania specjalnego tj. radarowych wyświetlaczy prędkości. Z uwagi na fakt, iż urządzenia te znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa, Powiat Gdański zdecydował o kontynuacji zadania i zakupie kolejnych tego typu urządzeń, które w najbliższych dniach pojawią się m.in. w miejscowości Pręgowo, Rusocin, Żukczyn, Koźliny oraz Wiślinka.

Rozbudowa szkoły w Warczu

Powiat Gdański zawarł z Gminą Trąbki Wielkie porozumienie na mocy którego dalszej rozbudowie i modernizacji poddana zostanie szkoła specjalna w Warczu, której organem prowadzącym jest Powiat Gdański. - Przygotowania do rozbudowy szkoły poprzedziły szczegółowe rozmowy z dyrekcją placówki i wójtem gminy Trąbki Wielkie – mówi Starosta Gdański Stefan Skonieczny. - Inwestycja ruszy po zakończeniu roku szkolnego. - Po jej zakończeniu placówka wzbogaci się o 7 izb szkolnych – dodaje wójt Trąbek Wielkich, Błażej Konkol.

Zakończono przebudowę drogi powiatowej w Cząstkowie

W ramach inwestycji wykonano remont istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni o łącznej długości 2323 m, remont skrzyżowań z drogami podrzędnymi zlokalizowanych na długości przebudowywanego odcinka drogi, utwardzenie poboczy drogowych, budowa chodnika z kostki betonowej na długości ok. 230 mb, budowa peronów przystankowych oraz montaż urządzeń wpływających na uspokojenie ruchu drogowego tj. montaż aktywnego oznakowania w technologii LED i azylu wyspowego wraz jednostronnym z poszerzeniem jezdni.

Całkowity koszt inwestycji: 2.575.494,26 zł

Droga
Droga
Droga
Droga
Droga

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje zrealizowane

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie