Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

STAROSTA POWIATU GDAŃSKIEGO

w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)

TYMCZASOWO ZAWIESZA
UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH OSOBIŚCIE W PUNKTACH
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU GDAŃSKIEGO

Z uwagi na względy bezpieczeństwa zawiesza się udzielanie porad prawnych osobiście, jednocześnie informuje się, że bezpłatne porady prawne będą udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (m. in. telefon, e-mail), w godzinach funkcjonowania punktów, które nie uległy zmianie.

REJESTRACJA WIZYTY DO KONKRETNEGO PUNKTU:

Osoba uprawniona, która chce skorzystać z bezpłatnej porady prawnej przed jej udzieleniem składa wniosek wraz z klauzulą informacyjną (wzór w załączniku) o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Formy złożenia wniosku:

SKAN lub ZDJĘCIE ręcznie podpisanego wniosku wraz z klauzulą informacyjną i oświadczeniem należy przesłać na wskazany w Tabeli e-mail,
w wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon – nr tel. 572 689 954 

Należy dzwonić

w godz. 10:00 - 14:00

poniedziałek – piątek

pod wskazane nr telefonów lub napisać pod wskazany adres e-mail

(dane do kontaktu zawarte w tabeli poniżej)

 

Druki wniosku zostały również umieszczone przy wejściu do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, tak aby każdy mógł je pobrać.
Po każdej udzielonej poradzie osoba uprawniona ma możliwość przekazania dobrowolnej anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu (58) 773 12 32.

 

Czas zawieszenia: od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania

Informacja o przywróceniu działalności punktów w powiecie gdańskim będzie umieszczona na stronie internetowej powiatu i gmin.

Załączniki:

REJESTRACJA – nr telefonu / e-mail

wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc + Klauzula informacyjna

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie