Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Informuje się, iż na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 r. poz. 294  z późn. zm.) oraz §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.)

CZĘŚCIOWO PRZYWRACA SIĘ UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH OSOBIŚCIE W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU GDAŃSKIEGO

od dnia 17 czerwca 2020r.

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zostanie częściowo wznowiona bezpośrednia działalność i obsługa interesantów.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno wykonawcom jak i osobom korzystającym z porad prawnych, odpowiednio należy zastosować się do obowiązujących

na terenie kraju wymogów sanitarnych. Oznacza to, że do punktów będą wpuszczane wyłącznie osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem oraz w rękawiczkach, bez osób towarzyszących. Konieczne będzie również zdezynfekowanie rąk przy wejściu i zachowanie możliwie 1,5 m odległości od osoby świadczącej pomoc.

Ponadto, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) poszerzające krąg beneficjentów.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Co istotne, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy będą zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz dodatkowo oświadczenie
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoby chcące skorzystać z bezpłatnego poradnictwa proszone są o umówienie terminu
i godziny wizyty pod nr telefonu 572 689 954 w godz. 10:00 - 14:00.

Informacja o całkowitym przywróceniu działalności punktów w powiecie gdańskim będzie umieszczona na stronie internetowej powiatu i gmin.

ZałącznikWielkość
PDF icon Komunikat1.38 MB

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie