Obserwuj nas:

Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy na
rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Ideą tego konkursu jest upowszechnianie wśród
dzieci i młodzieży profilaktyki związanej z zagrożeniami wypadkowymi i zdrowotnymi
występującymi w gospodarstwach rolnych oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami
i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

bezpiecznie na wsi

ChronDziecko PraceZabrDzieciom 2020 INTERNET

Komiks PrzygodaNa wsi Internet 2020

przyklady_prac_wzbronionych (1)

Regulamin konkursu plastycznego_2024

wykaz_prac_wzbronionych_mini

Gminy Powiatu Gdańskiego