Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Konsultacje projektu Programu Współpracy na rok 2020

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2020 POWIATU GDAŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Powiat Gdański, zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu gdańskiego do konsultacji Projektu Współpracy Powiatu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji: od dnia wysłania informacji w formie elektronicznej, ogłoszenia informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim www.powiat-gdanski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim tj. od 14.10.2019r. do 28 października 2019 r. do godz. 11.30. Uwagi i opinie należy przekazać w formie pisemnej lub elektronicznej do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim (pok. nr 218, e-mail: m.kaczorowska@powiat-gdanski.pl) Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim www.powiat-gdanski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16. Dokument do pobrania:

ZałącznikWielkość
Plik program współpracy do konsultacji23.2 KB

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie