Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2021 POWIATU GDAŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Powiat Gdański, zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu gdańskiego do konsultacji Projektu Współpracy Powiatu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 
Ustala się  termin  przeprowadzenia  konsultacji: od dnia wysłania informacji w formie elektronicznej, ogłoszenia informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim www.powiat-gdanski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w  siedzibie  Starostwa  Powiatowego w Pruszczu Gdańskim  tj. od 23.10.2020r. do  06 listopada 2020 r. do godz. 11.30.
 
Uwagi i opinie należy przekazać w formie pisemnej lub elektronicznej do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim (pok. nr 218, e-mail: promocja@powiat-gdanski.pl

Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim www.powiat-gdanski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16.

ZałącznikWielkość
Plik PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 202123.7 KB

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie