Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2022 POWIATU GDAŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKRESLONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2022 POWIATU GDAŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Powiat Gdański, zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu gdańskiego do konsultacji Projektu Współpracy Powiatu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji: od dnia wysłania informacji w formie elektronicznej, ogłoszenia informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim www.powiat-gdanski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim tj. od 30.09.2021r. do 18 października 2021 r. do godz. 11.30.

Uwagi i opinie należy przekazać w formie pisemnej lub elektronicznej do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim (Wydział Spraw Społecznych, e-mail: m.kaczorowska@powiat-gdanski.pl)
Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim www.powiat-gdanski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16.

ZałącznikWielkość
Plik program_wspolpracy_na_2022.docx21.5 KB

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie