Obserwuj nas:

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2024 POWIATU GDAŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Załącznik Wielkość Pobierz
Projekt Programu 2024 502,73 KB Pobierz
Komunikat w sprawie konsultacji projektu Programu wpółpracy na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi 63,81 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego