Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU GDAŃSKIEGO W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU GDAŃSKIEGO ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZN

Powiat Gdański, zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu gdańskiego do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gdańskiego oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gdańskiego.
Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych zapewniających szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach: od dnia wysłania informacji w formie elektronicznej, ogłoszenia informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim www.powiat-gdanski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim tj. od dnia 11 kwietnia 2022 r. do dnia 28 kwietnia 2022 r. do godz. 11.00.

Uwagi i opinie należy przekazywać w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański lub elektronicznej na adres e-mail: b.galecka@powiat-gdanski.pl
Konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gdańskiego odbędą się 28 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.
Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim www.powiat-gdanski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie