Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Kontakt

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
woj. pomorskie, Polska

tel. 58-773-12-12
tel. 58-683-49-99
fax. 58-683-48-99

e-mail: sekretariat@powiat-gdanski.pl
formularz: formularz kontaktowy

Sekretariat: pokój nr 101, I piętro

Lp. Wydział Telefon Nazwiska Pokój Nr wewn.
  Portiernia 682 24 46   parter  
  Punkt Podawczy 773-12-91 Danuta Aszyk,
Luiza Szwajcowska
parter 291
1 Sekretariat 683 53 90
683 49 99
773 12 12
fax:
683 48 99
Barbara Osipiak 101 101
2 Główny specjalista ds. prawno-administraycyjnych 773 12 29 Ewa Symonowicz-Ginter 125 125
3 Kadry,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
773 12 53 Elżbieta Szweda 103 103
  Kadry 773 12 75 Kamila Labuda (ABI) 104 275
4 Biuro Rady 773 12 32 Maja Niewiadomska 123 123
  Przewodniczący Rady 683 54 20 Piotr Ołowski 124 124
5 Kancelaria,
Biuro Rzeczy Znalezionych
773 12 82 Maria Borkowska 102 102
6 Wydział Organizacyjny 773 12 81 Sławomir Żuchowski - naczelnik 1 607
  Wydział Organizacyjny 773 12 25 Jolanta Chromiec,
Natalia Bator - Baprawska
Agnieszka Konkel
Wioletta Mirowska
3A 605
  Archiwum 773 12 40 Maria Kurszewska 6A 606
7 Kontrola wewnętrzna 773 12 98 Jarosław Chyliński   608
8 Zamówienia Publiczne 773 12 55 Marzena Żuchowska,
Monika Szmidt
120 122
9 Radcy Prawni 773 12 54 Robert Dargiewicz,
Andrzej Nosidlak,
Ewa Nosidlak,
Michał Janowski
317 317
10 Budownictwo 773 12 57 Sylwia Duma
- naczelnik
118A 181
  Budownictwo - sekretariat 773 12 57
683 54 09
Edyta Żukowska,
Aleksandra Ostasz
118 118
  Budownictwo 773 12 79 Przemysław Treder,
Emilia Zdanowicz
119 279
  Budownictwo 773 12 28 Lucyna Szałach,
Dominik Derda
116 116
  Budownictwo 773 12 44 Wiesława Drogosz-Peszka,
Katarzyna Klein,
Marta Danielewicz
115 115
  Budownictwo 773 12 31 Aleksandra Kachelska-Łącka,
Marta Jankowska
117 117
  Budownictwo 773 12 71 Marta Skórowska,
Agata Świder,
Paula Szutowicz
109 109
11 Ochrona Środowiska 773 12 02 Mariusz Drozd - naczelnik,
Grzegorz Lipiński
202 202
  Ochrona Środowiska 773 12 01 Jolanta Łubowska,
Ewa Stępień,
Anna Kowalczyk
201 201
12 Infrastruktura 773 12 23 Jerzy Świs - naczelnik 208 121
  Referat Utrzymania Dróg 773 12 21 Katarzyna Sobota,
Andrzej Orłowski,
Magdalena Karczewska
205 120
  Referat Remontowo Inwestycyjny 773 12 26 Sabina Bobkowska,
Katarzyna Kamińska,
Tadeusz Bernaciak
207 119
  Referat ds. Rozliczeń i Zamówień Finansowych 773 12 24 Dariusz Parzymies,
Ewelina Plichta
206 160
13 Skarbnik 773 12 35 Elżbieta Domaros 310 310
  Finanse 773 12 36 Aleksandra Dargiewicz - naczelnik 310 330
  Finanse 773 12 37 Bożena Socha,
Beata Matuszewska,
Joanna Żytowiecka
308 308
  Finanse 773 12 45 Anna Szreder,
Katarzyna Mazur
309 309
  Finanse 773 12 38 Elżbieta Kisielewska 301 331
  Finanse 773 12 51 tel./fax Sylwia Świątek,
Krystyna Rauchfleisch,
301 301
332
  Finanse 773 12 72 Anna Smereka,
Anna Brożyna,
Agnieszka Kwiatkowska
307 333
  Finanse 773 12 46 Monika Politańska 312 334
  Finanse 773 12 92 Cecylia Stacewicz
Marta Stehr
Joanna Bartnik
316 292
14 Audyt 773 12 30 Longin Mażewski 311 311
  Kontrola zarządcza 773 12 98 Jarosław Chyliński 203 608
15 Wydział Spraw Społecznych 683 50 69 Piotr Kaliński - naczelnik,
Dorota Skowrońska
210 312
  Wydział Spraw Społecznych 773 12 97

Małgorzata Kaczorowska,
Aleksandra Kułaga,
Sylwia Makrucka,
Joanna Mytkowska

Anna Witkowska- Niedźwiecka

 

212

 

122

 

316

 

150

  Doradca ds. edukacji 773 12 89 Romulad Czajkowski 209 302
16 Zarządzanie Kryzysowe

773 12 84

Ireneusz Czernecki - naczelnik 110-114 110
  Zarządzanie Kryzysowe 683 15 34

fax:
683 50 68

Bogdan Lubiński,
Ewa Dacewicz,
Ireneusz Makowski
110-114 113
17 Komunikacja 773 12 22 Anna Petter - naczelnik 8 666
  Komunikacja 773 12 77 Anna Tychmanowicz-Parzysz, z-ca naczelnika 7 667
  Rejestracja Pojazdów - podmioty gospodarcze 773 12 70 Joanna Truskowska,
Elżbieta Żochowska
3 670
  Rejestracja Pojazdów 773 12 62 Elżbieta Brygała,

Justyna Schmelter

st. 4

st. 3

662
  Rejestracja Pojazdów 773 12 62 Justyna Głowacka
Joanna Chudzik

st. 2

st. 1

662
  Rejestracja Pojazdów 773 12 61 Agnieszka Bielecka
Justyna Mamińska

st. 9

st. 8

661
  Informacja 773 12 63
fax:
773 12 68
Martyna Szyrdykowska,
Aleksandra Musiała

st. 7

st. 6

663
 
  Transport Drogowy 773 12 88 Magdalena Imianowska 6 660
  Transport Drogowy 773 12 88 Wioleta Nowicka 5 660
  Prawa Jazdy 773 12 65
773 12 64
Marta Lewkowicz
Magdalena Urban
Kinga Marszałkowska
-
-
st. 10
665

664

  Kasa 773 12 69 Natalia Skwiot   669
18 Geodezja 773 12 03 Mariolanta Osipiak - naczelnik 133 133
  Sekretariat 773 12 05 Anna Pek 132 132
  PODGiK 773 12 08 Ewa Banach-Morawska - kierownik 128 128
  PODGiK 773 12 09 Monika Wojtyńska,
Urszula Zabłońska, Ewelina Dudziak,
Agnieszka Adamelak-Łubińska
129 129
  PODGiK 773 12 07 Magdalena Głowacka,
Magdalena Mikołajun,
Katarzyna Warmbier,
Mariusz Rompa,
Anna Święcicka,
127 127
  PODGiK 773 12 06 Bożena Lis,
Karol Machajewski
126 126
  PODGiK 773 12 10 Angelika Palka-Wohlfeil,
Elżbieta Drozd,
Małgorzata Glaza,
Barbara Kozłowska,
Dorota Cieślik
140 140
  PODGiK 773 12 34 Agata Bieniek,
Izabella Otta,
Agnieszka Huzarek
135 134
  RUDP 773 12 16 Hanna Ruszkul - kierownik 136 136
  RUDP 773 12 17 Aneta Nikiciuk,
Paulina Oliferuk
137 137
  Gospodarka nieruchomościami 773 12 18 Krzysztof Ligman - kierownik,
Ewa Wójcik,
Marek Kalka,
138 138
  Gospodarka nieruchomościami 773 12 34 Agnieszka König 135 134
  Ewidencja gruntów i budynków 773 12 15 Agnieszka Knopa - kierownik 10 610
  Ewidencja gruntów i budynków 773 12 11 Syntia Bławat,
Alicja Brózda
11 611
  Ewidencja gruntów i budynków 773 12 19 Agnieszka Przybysz 12 612
  Ewidencja gruntów i budynków 773 12 13 Aleksandra Drogosz, Ewelina Szelest,
Magdalena Domska-Kuriata,
Ewa Skiba,
Piotr Jankowski,
Elżbieta Przetakowska
13 613
  Kasa wydz. geodezji 773 12 14 Mariola Kramek 14 614
19 Administrator Systemów Informatycznych 773 12 04 Paweł Wessalowski 4 604
  Informatycy 773 12 04

Bartosz Sobota
Krzysztof Maciejowski

4 604

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH prowadzonych w Banku Millennium SA:

Budżet Powiatu ( dotacje, subwencje, udziały powiatu we wpływach z podatku PIT,CIT) 50 1160 2202 0000 0000 6194 3910
Rachunek jednostki budżetowej – Starostwa Powiatowego (wydatki) 43 1160 2202 0000 0000 6194 3939
Dochody Powiatu Gdańskiego (dochody własne powiatu) 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927
Dochody Skarbu Państwa (wpłaty związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa) 60 1160 2202 0000 0000 6194 3924
Sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancje na wykonane roboty, rękojmie) 32 1160 2202 0000 0000 6194 3943
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 38 1160 2202 0000 0000 6194 4029

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie