Obserwuj nas:

Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
woj. pomorskie, Polska

tel. 58 773 12 12
fax. 58 683 48 99

e-mail: sekretariat@powiat-gdanski.pl
formularz: formularz kontaktowy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aby można było złożyć wniosek do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza: (/bw0fe340uf/SkrytkaESP).
Korespondencje należy adresować na: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd.

Sekretariat: pokój nr 101, I piętro

Lp. Wydział Telefon Nazwiska Pokój Nr wewn.
Portiernia 58 682 24 46 parter
Punkt Podawczy 58 773 12 91 Danuta Aszyk,
Anna Poniewierka
parter 291
1 Sekretariat 58 773 12 12
58 683 53 90
58 683 49 99
fax:
58 683 48 99
Angelika Kidzińska p. 101 101
2 Członek Zarządu 58 773 12 29 Natalia Błońska p. 125 125
3 Kadry,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
58 773 12 53 Elżbieta Szweda p. 104 103
Kadry 58 773 12 75 Joanna Miszk,
Ilona Dudek
p. 103 275
4 Biuro Rady 58 773 12 32 Maja Niewiadomska p. 123 123
Przewodniczący Rady 58 683 54 20 Bogdan Dombrowski p. 124 124
5 Kancelaria,
Biuro Rzeczy Znalezionych
58 773 12 82 Maria Borkowska p. 102 102
6 Wydział Organizacyjny 58 773 31 32 Małgorzata Kuba – naczelnik p. 1 602
Wydział Organizacyjny 58 773 12 81 Agnieszka Konkel – z-ca naczelnika p. 1 607
Wydział Organizacyjny 58 773 12 25 Ewa Skwiercz,
Natalia Bator-Baprawska,
Wioletta Mirowska
p. 3A 605
Archiwum
Wydział Organizacyjny
58 773 12 40 Monika Rakowska p. 6A 606
Konserwator
Wydział Organizacyjny
Zygmunt Ścisłowski 603
7 Kontrola zarządcza 58 773 12 98 Ewa Suchodolska,
Barbara Bielińska
p. 203 608
8 Zamówienia Publiczne 58 773 12 55 Iwona Szmigiel,
Katarzyna Tarkowska
p. 212 122
9 Radcy Prawni 58 773 12 54 Robert Dargiewicz,
Andrzej Nosidlak,
Michał Janowski,
Piotr Skorek
p. 210 317
10 Budownictwo 58 773 12 57 Sylwia Duma- naczelnik p. 118A 181
Budownictwo – sekretariat 58 773 12 57

58 773 12 33

Malwina Dąbrowska,
Marlena Wasiak,
Klaudia Zaranek
p. 118 118

233

Budownictwo 58 773 12 79 Przemysław Treder,
Claudia Samaan,
p. 120 279
Budownictwo 58 773 12 28 Lucyna Szałach,
Joanna Nawrocka-Mrozek
p. 116 116
Budownictwo 58 773 12 44 Katarzyna Klein,
Marta Danielewicz,
Aleksandra Jaranowska
p. 115 115
Budownictwo 58 773 12 31 Aleksandra Kachelska-Łącka,
Monika Kulig-Ćwiklińska
p. 117 117
Budownictwo 58 773 12 71 Anna Matyjasik p. 119 109
Budownictwo 58 773 12 39 Agata Świder, p. 121 239
11 Ochrona Środowiska 58 773 12 02 Mariusz Drozd – naczelnik,
Grzegorz Lipiński
p. 202 202
Ochrona Środowiska 58 773 12 01 Anna Kowalczyk,
Anna Marszałkowska,
Monika Dobkowska
Monika Winnicka
p. 201 201
Ochrona Środowiska 58 773 12 60 Jolanta Łubowska,
Ewa Stępień
p. 201a 260
12 Infrastruktura 58 773 12 26 Sabina Bobkowska – naczelnik p. 207 119
Referat Utrzymania Dróg 58 773 12 21 Andrzej Orłowski,
Magdalena Karczewska,
Wiktoria Będkowska
p. 205 120
58 773 12 23 Dariusz Parzymies,
Karolina Łyko
p. 208 121
Referat Remontowo Inwestycyjny 58 773 12 26 Katarzyna Kamińska p. 207 119
Referat ds. Zamówień i Rozliczeń Finansowych 58 773 12 26 Daria Prądzyńska – Smalarz p. 207 119
13 Skarbnik 58 773 12 35 Elżbieta Domaros p. 310 310
Finanse 58 773 12 36 Aleksandra Dargiewicz – naczelnik p. 310 330
Finanse 58 773 12 99 Beata Matuszewska – kierownik p. 302 299
Finanse 58 773 12 37 Joanna Żytowiecka,
Katarzyna Mirowska,
Agnieszka Zawadzka
p. 308 308
Finanse 58 773 12 45 Anna Szreder,
Katarzyna Mazur
p. 309 309
Finanse – Płace 58 773 12 38 Elżbieta Kisielewska p. 301 331
Finanse 58 773 12 51 tel./fax Sylwia Świątek,
Krystyna Rauchfleisch,
Izabela Chełmikowska
p. 301 301
332
Finanse 58 773 12 72 Anna Smereka,
Anna Brożyna,
Agnieszka Kwiatkowska
p. 307 333
Finanse 58 773 31 35 p. 306 335
Finanse 58 773 31 56 Elżbieta Chmielińska – kierownik p. 316 156
Finanse 58 773 12 27
58 773 12 47
58 773 12 46
Dorota Karmienko,
Joanna Gapińska,
Emilia Szpała
p. 312 227
247
334
Finanse 58 773 12 43
58 773 12 92
Joanna Krysztofiak,
Danuta Dębowska
p. 316 243
292
Finanse 58 773 12 42 Aneta Hajdukiewicz p. 311 242
14 Audytor wewnętrzny 58 773 12 30 Tomasz Kotarba p. 209 311
15 Wydział Promocji
i Rozwoju
58 773 12 97 Małgorzata Kaczorowska – naczelnik p. 220 316
Referat Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji 58 773 12 97 Barbara Gałecka
– kierownik
p. 220 316
Referat Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji 58 773 31 51 Sandra Żurawicz,
Martyna Płoszaj
p. 219 151
Referat Funduszy Zewnętrznych 58 773 31 53 Irena Wrycza – kierownik p. 218 153
Referat Funduszy Zewnętrznych 58 773 12 48
58 773 12 20
Aleksandra Kułaga p. 218 150
220
16 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 58 773 12 89

58 773 31 54

58 773 12 49

58 773 31 52

Jolanta Andrysiak-Olszewska – naczelnik,

Monika Jacuta,
Elżbieta Krumin

p. 224 302

154

249

152

17 Zarządzanie Kryzysowe 58 773 12 84
58 773 12 95
58 773 12 96
fax:
58 683 50 68
Ireneusz Czernecki – naczelnik
wzk@powiat-gdanski.pl
p. 111 110
295
Zarządzanie Kryzysowe 58 773 12 85
58 773 12 86
58 773 12 93
58 773 12 94
Marek Rauchfleisch,
Agnieszka Żółkiewska
p. 114 285

293
294

Zarządzanie Kryzysowe 58 773 12 73
58 773 12 74
58 683 15 34
Agnieszka Samulczyk p. 110 273
18 Komunikacja 58 773 12 22 Anna Petter – naczelnik p. 8 666
Komunikacja 58 773 12 77 Anna Tychmanowicz-Parzysz, z-ca naczelnika p. 7 667
Rejestracja Pojazdów – podmioty gospodarcze 58 773 31 65
58 773 12 70
58 773 31 64
Joanna Truskowska,
Magdalena Kulkowska,
Elżbieta Żochowska
Prawe skrzydło budynku 165
670
164
Rejestracja Pojazdów 58 773 12 62 Justyna Schmelter,
Justyna Mamińska
st. 1
st. 2
662
Rejestracja Pojazdów 58 773 12 76 Alicja Kossakowska,
Mariola Malottka
673
Rejestracja Pojazdów 58 773 12 80 Ewelina Necel,
Jarosław Delewski
st. 10
st. 9
280
Rejestracja Pojazdów 58 773 12 78 Agnieszka Bielecka,
Beata Śpica
st. 4
st. 3
278
Informacja 58 773 12 63 Justyna Adamczyk,
Karolina Jabłońska
st. 7
st. 6
663
Transport Drogowy 58 773 12 88 Magdalena Reszel,
Sylwia Podulska
p. 3 660
Przewozy Autobusowe 58 773 12 66 Anna Pulcyn,
Marta Szrul
p. 6 671
Prawa Jazdy 58 773 12 65
58 773 12 6758 773 12 64
Marta Lewkowicz,
Magdalena Urban,
Anna Krawców,
Paulina Hankiewicz
st. 14 665
672664
Kasa 58 773 12 69 Iwona Jażdżewska 669
19 Geodezja 58 773 12 03 Ewa Banach-Morawska – naczelnik p. 133 133
Sekretariat Geodezji 58 773 12 05 p. 132 132
Geodeta Powiatowy 58 773 31 16 Mariolanta Osipiak p. 134 616
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 58 773 12 08 Ewelina Dudziak – kierownik p. 128 128
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej-weryfikacja 58 773 31 15 p. 138 615
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych 58 773 12 09 p. 129 129
Obsługa wniosków o wydanie danych z zasobu,  w tym wniosków o MAPY DO CELÓW INFORMACYJNYCH (MAPA ZASADNICZA) 58 773 12 10
Referat Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej 58 773 12 16 Anna Słonina p. 136 136
Pracownia Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 58 773 12 17 Marika Gierczak p. 137 137
Gospodarka nieruchomościami 58 773 31 39 Agnieszka König-kierownik p. 223 139
Gospodarka nieruchomościami 58 773 12 18 p. 223 138
Ewidencja gruntów i budynków 58 773 12 15 Agnieszka Knopa – kierownik p. 10 610
Ewidencja Gruntów i Budynków Obsługa Zamówień, w tym wniosków o WYPIS I WYRYS Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 58 773 12 11 Oliwia Szostek
Magdalena Masełkowska
Alicja Brózda
p. 11 611
Kasa wydz. geodezji 58 773 12 14 p. 14 614
20 Administrator Systemów Informatycznych 58 773 12 04 Paweł Wessalowski p. 4 604
Informatycy 58 773 12 04 Krzysztof Maciejowski
Sebastian Muszalski
p. 4 604

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH prowadzonych w Banku Millennium SA:

Budżet Powiatu ( dotacje, subwencje, udziały powiatu we wpływach z podatku PIT,CIT) 50 1160 2202 0000 0000 6194 3910
Rachunek jednostki budżetowej – Starostwa Powiatowego (wydatki) 43 1160 2202 0000 0000 6194 3939
Dochody Powiatu Gdańskiego (dochody własne powiatu) 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927
Dochody Skarbu Państwa (wpłaty związane z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa) 60 1160 2202 0000 0000 6194 3924
Sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancje na wykonane roboty, rękojmie) 32 1160 2202 0000 0000 6194 3943
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 38 1160 2202 0000 0000 6194 4029

Na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
nr 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927 należy regulować dochody Powiatu:

 • za rejestrację pojazdów
 • za prawo jazdy
 • za licencje
 • za rejestrację jednostek pływających
 • za dokumenty geodezyjne
 • za karty wędkarskie
 • za dzienniki budowy

Na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim
nr 94 8335 0003 0121 1827 2000 0007 należy regulować opłatę skarbową:

 • za pełnomocnictwo
 • za zaświadczenie
 • za wyrejestrowanie / kasację pojazdu

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami

Tekst odczytywalny maszynowo zawierający informacje nt. działania Starostwa Powiatowego znajduje się w tabeli z załącznikami

Koordynator ds. Dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Mirowska, dostepnosc@powiat-gdanski.pl – zgodnie z uchwałą Zarządu nr 649/2022 z dnia 24 sierpnia 2022r.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58-773-12-25. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności składać można – zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

Postępowanie dotyczące zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim – zwane dalej Starostwem – o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt. 1 lub 3 ww. ustawy.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe Wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Starostwo powinno zapewnić wskazaną dostępność bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Starostwo niezwłocznie informuje Wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Starostwo niezwłocznie zawiadamia o tym Wnioskodawcę i proponuje dostęp alternatywny. W zawiadomieniu Starostwo uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadku, gdy Starostwo nie zapewni wnioskowanej dostępności:

 • w sposób i w terminach wyżej wskazanych,
 • z powodów określonych w ww. zawiadomieniu

Wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia:

 • upływu terminów, o których mowa wyżej,
 • otrzymania ww. zawiadomienia

Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnienie dostępności, o których mowa w art. 30 ust. 3, z tym że w zakresie pkt. 2-4 jest wystarczające załączenie do skargi kopii żądania zapewnienia dostępności.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • osobiście w Biurze Podawczym,
 • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański,
 • drogą elektroniczną na adres: dostepnosc@powiat-gdanski.pl ,
 • przez platformę e-PUAP.

Postępowanie skargowe dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jej elementu, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o ich udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.

Żądanie zapewnienia dostępności powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Starostwo powinno zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Starostwo niezwłocznie informuje osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Starostwo odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Jeżeli Starostwo nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku, gdy Starostwo odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, wnoszący żądanie może złożyć do Rady Powiatu skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Żądanie o zapewnienia dostępności cyfrowej można składać:

 • osobiście w Biurze Podawczym,
 • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
 • drogą elektroniczną na adres: dostepnosc@powiat-gdanski.pl
 • przez platformę e-PUAP
Załącznik Wielkość Pobierz
Informacje o starostwie powiatowym - tekst do maszynowego czytania 3,38 KB Pobierz
Wniosek o zapewnienie dostępności - DOC 19,05 KB Pobierz
Wniosek o zapewnienie dostępności - PDF 40,16 KB Pobierz
Zadanie zapewnienia dostępności - DOC 16,65 KB Pobierz
Zadanie zapewnienia dostępności - PDF 40,46 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego