Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” zaprasza na spotkania konsultacyjne odnośnie wspólnego opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wchodzimy w nowy okres finansowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020. LGD „Trzy Krajobrazy” przystąpiła do prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która wyznaczy nowe cele i przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższych latach w naszym regionie.
Ważnym elementem budowy strategii jest aktywny udział społeczności obszaru reprezentowanej przez wszystkie grupy społeczne i sektory – publiczny, gospodarczy, społeczny. Przyszła strategia rozwoju w dużej mierze ukierunkowana będzie na tworzenie miejsc pracy i rozwój mikroprzedsiębiorstw, ale również powinna zaspokajać potrzeby mieszkańców obszaru i rozwiązywać istniejące problemy.
 
Spotkanie skierowane jest w szczególności do liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli Urzędów Gmin i organizacji pozarządowych oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej do realizacji swoich zamierzeń.
 
Poniżej przedstawiamy terminy i miejsca spotkań w poszczególnych gminach.
 
Pruszcz Gdański/Urząd Gminy ul. Wojska Polskiego 30 – 10.08.2015 godz. 12-16
Cedry Wielkie/Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Osadników Wojskowych 41 – 13.08.2015,godz. 12-16
Suchy Dąb/Urząd Gminy, ul. Gdańska 17 – 17.08.2015, godz. 12-16
Pszczółki/Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kościelna 8 A – 20.08.2015, godz. 12-16
Trąbki Wielkie/Urząd Gminy, ul. Gdańska 12 – 24.08.2015, godz.12-16
Kolbudy/Gminny Ośrodek Kultury, ul. Staromłyńska 2 – 27.08.2015, godz. 12-16
 
Więcej szczegółów na stronie internetowej: http://trzykrajobrazy.pl/razem-budujemy-lsr/
 

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie