Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Mamy nowoczesną i bezpieczną ulicę Powstańców Warszawy

Rok temu – śliski, dziurawy asfalt, brak poboczy i oświetlenia, niebezpieczne skrzyżowania i częste korki. Dziś - szeroka droga z chodnikami i ścieżką rowerową, nowoczesne układy drogowe, lampy. W 12 miesięcy jedna z najważniejszych ulic Pruszcza Gdańskiego, Powstańców Warszawy, prowadząca między innymi na Giełdę, zmieniła całkowicie swoje oblicze.

- Znając wagę konieczności przebudowy tego fragmentu drogi nr 227, od początku mojej pracy w Zarządzie Województwa Pomorskiego, remont ulicy Powstańców Warszawy, będącej częścią Drogi Wojewódzkiej nr 227 był dla mnie absolutnym priorytetem - mówi Wicemarszałek Ryszard Świlski.

- Wojewódzkie środki na remont ulicy Powstańców Warszawy pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

- Środki na remont wyasygnowało także Miasto Pruszcz Gdański -uzupełnia Burmistrz Janusz Wróbel. - Udział miasta w inwestycji będzie wynosić, według uchwały, do 4 700 000 złotych. Konkretną kwotę będziemy znali po rozliczeniu projektu.

 Swój wkład w inwestycje ma także Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. – Uzupełnieniem układu drogowego Powstańców Warszawy jest zmodernizowana przez nas ulica Emilii Plater, którą w tym roku podłączymy do ulicy Kopernika, tworząc nowy układ komunikacyjny we wschodniej części Pruszcza Gdańskiego - dodaje Starosta Powiatu Gdańskiego, Stefan Skonieczny.

Tak jak zakładano, inwestycję wykonano w niecały rok. Przypomnijmy - roboty rozpoczęto dnia 25 czerwca 2014 r., a zakończono rok później, 29 maja. W ramach umowy przebudowano odcinek drogi wojewódzkiej nr 227 od ronda ul. Chopina i ul. Kopernika (droga wojewódzka nr 226) do skrzyżowania z ul. Szkolną w Roszkowie. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 2,3 km, a wartość robót budowlanych to ok. 14,3 mln zł. W ramach zadania przebudowano starą jezdnię, uzupełniając ją o nowy fragment, wybudowano nowe rondo przy ulicy Emilii Plater, zbudowano dodatkowe pasy dla pojazdów skręcających w lewo, azyle dla pieszych, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe, nową kanalizację deszczową, oświetlenie, nową infrastrukturę techniczną.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom osiągnięto poprawę bezpieczeństwa zarówno drogi, jak i otoczenia na całym obszarze planowanego przedsięwzięcia, wzmocnienie konstrukcji jezdni, poprawę komfortu i warunków bezpieczeństwa ruchu samochodowego, pieszych i rowerzystów. Ponadto dzięki inwestycji zapewniono wymagania w zakresie ochrony środowiska wodnego i przyrodniczego, uporządkowanie i poprawę estetyki i warunków akustycznych terenów oraz kompleksowe odwodnienie pasa drogowego.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie