Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo

Przypominamy, że Powiat Gdański przystąpił do realizacji projektu aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, w tym w szczególności znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet i osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu oferowane jest wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia, staże i praktyki, zatrudnienie subsydiowane i pośrednictwo pracy. Dla każdego uczestnika projektu, na podstawie jego indywidualnej diagnozy kwalifikacji i kompetencji przygotowanej przez doradcę zawodowego zostanie sporządzony IPD. Będzie on podstawą do zastosowania adekwatnej ścieżki w projekcie zmierzającej do zmiany/podniesienia kwalifikacji Uczestnika Projektu, co w konsekwencji ułatwi powrót na rynek pracy/podjęcie zatrudnienia. Osoby, które są zainteresowane udziałem w Projekcie powinny skontaktować się: osobiście: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 (pok. 122); telefonicznie: 58 773-12-20, lub e-mail: d.strukiel@powiat-gdanski.pl
 

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie