Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo I

Powiat Gdański przystępuje do realizacji projektu w ramach RPO WP 2014-2020 Poddziałanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.

Grupa docelowa – kto może wziąć udział w projekcie.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, w tym w szczególności znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

Na co mogą liczyć uczestnicy projektu?
W ramach Projektu przewidujemy:

 • wsparcie psychologiczne
 • doradztwo zawodowe
 • kursy i szkolenia
 • staże i praktyki
 • zatrudnienie subsydiowane
 • pośrednictwo pracy

Dla każdego uczestnika projektu, na podstawie jego indywidualnej diagnozy kwalifikacji i kompetencji przygotowanej przez doradcę zawodowego zostanie sporządzony IPD. Będzie on podstawą do zastosowania adekwatnej ścieżki w projekcie zmierzającej do zmiany /podniesienia kwalifikacji Uczestnika Projektu, co w konsekwencji ułatwi powrót na rynek pracy/podjęcie zatrudnienia.
 
Jak zostać uczestnikiem projektu?
Osoby, które są zainteresowane udziałem w Projekcie powinny skontaktować się z nami:

 • osobiście: 
  Starostwo Powiatowe
  w Pruszczu Gdańskim
  ul. Wojska Polskiego 16 (pok. 307); lub
 • telefonicznie:  660-758-679, lub
 • e-mail: d.strukiel@powiat-gdanski.pl

Zobacz dodatkowe informacje (plik pdf)

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie