Obserwuj nas:

21 maja 2021 r. podpisano umowę na gruntowną przebudowę budynku internatu zlokalizowanego przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie. Budynek zyska nowe instalacje branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, a także nowy rozkład pomieszczeń wraz z nowymi posadzkami, okładzinami ściennymi i stolarką drzwiową.

Docelowo obiekt wyposażony będzie w pomieszczenia Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży, Powiatowego Środowiskowego Centrum Zdrowia, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia, Mieszkania chronione, pomieszczenia internatu dla uczniów ZSR w Rusocinie, a także pomieszczenia dydaktyczne dla zajęć technicznych i zawodowych oraz stołówkę szkolną.

Zakończenie prac planowane jest w I kwartale przyszłego roku. Koszt realizowanych prac wynosi około 3,5 mln. zł, z czego 1.900.000 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest BUDREM – RYBAK Sp. z o. o., Sp. K. z siedzibą w Luzinie.

Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni WALBET Projekty Nadzory Waldemar Żmuda z siedzibą w Tczewie.

Gminy Powiatu Gdańskiego